Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och Systemteknik

Vi söker doktorander med en stark bakgrund i matematik (statistik, sannolikhetsteori och optimering) och ett intresse för maskininlärning och kontroll. De framgångsrika kandidaterna kommer att arbeta på ett nyligen beviljat projekt om statiskt och adversarialt lärande i kontinuerlig systemkontroll. Projektet kommer att stödjas av WASP (Wallenberg Autonomous System Program). Forskningen kommer att genomföras på ett samverkans sätt i prof Anders Rantzers grupp vid Lunds universitet och professor Alexandre Proutiers grupp vid KTH.

Projektet handlar om sekventiell beslutsfattande i system vars dynamik ursprungligen är okänd, dvs med adaptiv kontroll eller förstärkningslärande (RL) när man använder sig av kontrollteknik och maskininlärningsterminologier. De flesta befintliga RL-algoritmerna är utformade för att lära och styra stokastiska dynamiska system med ändliga tillstånd och åtgärdsområden. Den statistiska inlärningsteorin för sådana system är väl utvecklad och förstås, eftersom vi sedan 90-talet har begränsat grundläggande prestationsbegränsningar tillfredsställda med någon algoritm, samt gemensamma inlärnings- och kontrollstrategier som uppnår dessa gränser, åtminstone asymptotiskt när tidshorisonten växer stor. Denna teori blir irrelevant för system med stora statliga eller åtgärdsområden: utan att påverka och utnyttja någon specifik struktur på systemdynamiken verkar inlärning omöjligt inom rimlig tid. Kontinuerliga system har oändliga tillstånd och åtgärd utrymmen, men följa fysik-baserade modeller, och därmed uppvisa tidigare kända strukturella egenskaper som kan utnyttjas för att påskynda lärprocessen. Projektet syftar till att utveckla en statistisk inlärningsteori om adaptiv kontroll i kontinuerliga system.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den framgångsrika sökanden förväntas behålla eller vara på väg att ta emot en civilingenjörsexamen i teknikfysik, elteknik, datavetenskap eller matematik. En specialisering i statistik / sannolikhet, algoritmdesign eller maskininlärning är en tillgång.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-1895
Kontakt
 • Alexandre Proutiere, Professor, alepro@kth.se, 087906321
 • Anna Mård, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se, 087908489
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-07

返回职位空缺页面