Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Teknisk Mekanik

Växter och djur har ofta en inbyggd energieffektivitet. Hajfjäll har mikroskopiska ytstrukturer som låter vatten strömma med litet motstånd. Den ojämna ytan på lotusblommans blad ger växten självrengörande egenskaper eftersom vattendroppar rullar (nästan friktionsfritt) över bladen och tar med sig smutspartiklar.

Inom forskargruppen Fluider & Ytor (www.bagherigroup.com) vill vi förstå hur dessa komplexa ytor samverkar med fluider. Vårt mål är att skapa nya metoder som kan användas för att skräddarsy materialets mikro- och nanostrukturer för att manipulera beteendet av omgivande vätskor och gaser. Våra metoder utgör ett viktigt bidrag till hållbar utveckling inom en rad olika högteknologiska användningsområden. Hur ska ytmaterialet på transportmedel, kanaler, batterier, mikrofluidiksystem designas för att reglera friktion, värmeöverföring, omröring och avdunstning?

Vi vill utöka vårt forskningsteam med två doktorander med bakgrund i teknisk fysik, tillämpad matematik, maskinteknik eller materialvetenskap. Vi söker en doktorand med ett varmt intresse för matematik och beräkningar som dels ska utveckla fysiska modeller av porösa, viskösa, elastiska material och som dels ska koppla dessa modeller till strömningsmekaniska simuleringskoder. Vi söker en doktorand inom design och tillverkning av ytor samt karakterisering av deras samverkan med fluider genom att användning av en rad olika experimentella verktyg. 

Projekten kommer att utföras i samarbete med handledare, medlemmar i gruppen och forskare inom andra områden både inom och utanför Sverige. Du förväntas därför har förmågan att bygga upp kontaktnät både inom och utanför din grupp så det är viktigt att du är duktig på att kommunicera och skapa relationer. Projekten är en del av en större multidisciplinär satsning finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. En doktorsexamen inom detta område öppnar upp för spännande möjligheter både inom akademin och industrin.  

https://www.bagherigroup.com/team/join-us/

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Skolan för teknikvetenskap på KTH erbjuder möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med framstående forskningsinstitut och universitet världen över.
 • Möjlighet till längre forskningsvistelse i ett ledande universitet utomlands under forskarutbildningen.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bakgrund i teknisk fysik, maskinteknik, materialvetenskap eller liknande. Inriktning mot tillämpad matematik, beräkningsteknik och/eller praktisk erfarenhet av experimentellt arbete är meriterande.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framå,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-1721
Kontakt
 • Docent Shervin Bagheri, e-post: shervin@mech.kth.se
 • HR Jonna Holmlund, e-post: jonnahol@kth.se
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-02-01

返回职位空缺页面