Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro och systemteknik

Den snabba utvecklingen inom maskininlärning har lett till spektakulära resultat inom en rad datortillämpningar. En viktig orsak till detta är den rika tillgången på träningsdata som behövs för att träna algoritmerna inom dessa applikationer. Dessa framgångar har lett till att forskare nu studerar möjligheterna för maskininlärning inom en rad teknikområden som robotik, smarta byggnader och självkörande bilar. Dessa är exempel på  mycket komplexa dynamiska system där tillgången på data är begränsad och där säkerhetsaspekter har stor vikt. För att ändå få pålitliga resultat så krävs att man bygger in fysikalisk kunskap i algoritmerna samt att de i inlärningsfasen själva aktivt kan styra systemet så att så informativa data som möjligt kan extraheras från systemet. I detta projekt fokuserar vi på teoriutveckling kring denna typ av algoritmer. Forskningsområdet ligger i gränslandet mellan elektroteknik, informationsvetenskap och datalogi och innefattar reglerteknik, signalbehandling, systemteknik, matematisk statistik och maskininlärning. Beräkningsaspekter är också av stor vikt då många algoritmer är datorintensiva.

Projektet ingår i forskningsmiljön NewLEADS som finansieras av Vetenskapsrådet och består av av 7 seniora forskare från KTH och Uppsala Universitet samt postdoktorer och doktorander. Som doktorand i denna forskningsmiljö kommer du att handledas av forskare från båda universiteten, ha möjlighet till internationella forskarvistelser, samt att delta vid konferenser och andra aktiviteter som kan utvidga ditt professionella nätverk och gynna din framtida karriär.

Inom projektet kommer det att finnas goda möjligheter att interagera med Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP, http://wasp-sweden.org), Sveriges största enskilda forskningsprogram. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • På avdelningen för reglerteknik erbjuder vi en kreativ miljö med 10 professorer (3 IEEE Fellows),  ett 20-tal postdoktorer och ett 50-tal doktorander. Området Automation and Control vid KTH är rankat 15 på  Shanghai Academic Ranking of World Universities och är därmed KTHs högst rankade område.  

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Vid tidpunkten för antagning så måste sökanden inneha en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom elektroteknik, teknisk fysik eller datorteknik.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2018-2848
Kontakt
 • Håkan Hjalmarsson, Professor, hjalmars@kth.se
 • Bo Wahlberg, Professor, bo@kth.se
 • Cristian Rojas, Universitetslektor, crro@kth.se
 • Anna Mård, HR-handläggare, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-02-15

返回职位空缺页面