Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Vi söker en doktorand intresserad av att utveckla molekylära och bioinformatiska metoder för analys av enskilda celler. Institutionen för Genteknologi, avdelningen för Experimental Genomik utlyser härmed en doktorandplats för ”samtidig detektion av protein, RNA och DNA i enskilda immunceller”. Institutionen för Genteknologi är ledande inom utveckling av molekylär metod och som doktorand kommer du till en internationell och kreativ arbetsplats.

Projektet handlar om att studera kroppens immunförsvar. Kroppens immunförsvar är mycket komplext och består av en mängd olika typer av celler som har olika uppgifter vilket gör att informationen som erhålls om man analyserar hela cellpopulationen kan vara svår att tolka. Om man däremot kunde analysera cellerna en och en, med en känslig metod för att kunna mäta förekomst och nivåer av biomolekyler, skulle man få en ökad förståelse av de enstaka immuncellernas funktion. I detta projekt kombinerar vi expertis från olika vetenskapsområden för att utveckla nya metoder för analys av proteiner, DNA och RNA i enstaka immunceller. Projektet är baserat på en ny ”linked-read sequencing” teknologi kallad ”single cell droplet barcode sequencing (Sc-DB-Seq)” som ska möjliggöra samtidigt analys av alla beståndsdelar i centrala dogmat av molekylär biologi i enskilda immunceller.

Projektet är multidisciplinär och som doktorand kommer du att bli expert inom analys av enstaka celler i ex-vis små droppar och utveckling av bioinformatiska verktyg. Att ha bakgrund och erfarenhet inom dessa områden är således meriterande.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Erfarenhet av följande är meriterande:

 • emulsions tekniker,
 • biblioteksberedning för storskalig sekvensering,
 • storskalig sekvensering,
 • analys av data från storskalig sekvensering,
 • immunoprecipiterings metoder
 • programmerings erfarenhet inom Python och R

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-0658
Kontakt
 • Afshin Ahmadian / Professor, , afshin.ahmadian@scilifelab.se, 08-7909821
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-02

返回职位空缺页面