Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Avdelningen för energi och klimatstudier (ECS) arbetar med forskning, utbildning och policy frågor. Forskningsprojekten involverar samarbete med akademiker, offentlig sektor och industripartner. ECS skapades 2007 och återspeglar KTH: s ansträngningar att öka tvärvetenskaplig forskning inom energi. Vatten Centret är en samarbetsinsats för att främja vatteninnovationer för en hållbar framtid. Centret samlar experter, utövare och beslutsfattare och erbjuder en arena för kunskapsskapande och utbyte. Denna postdoktor ingår i ett projekt som leds av Vatten Centret och samlar flera aktörer kring disruptiv systeminnovation i vatten- och energisystem i Stockholmsregionen och Sverige som helhet.

Denna tjänst är en del av det FORMAS-finansierade projektet ”Att säkra hållbar och rättvis tillgång till vatten och energi under aktörsdriven disruptiv systemförändring”, https://www.water.abe.kth.se/news/formas-funds-new-project-on-disruptive-wastewater-and-heat-recovery-1.852413.  Postdoktorkandidaten kommer att ingå i projektgruppen och arbeta med specifika uppgifter definierade i projektplanen. Postdoc-kandidaten placeras organisatoriskt i gruppen Energi-och klimatstudier vid Institutionen för energiteknik.

Inom projektet utvecklas scenarier kring användningen av värme och vatten, samt införandet av innovativ teknik för att öka effektivitet i byggnader. Scenarierna kommer att undersöka effektiviteten inom olika systemgränser (dvs byggnaden, fjärrvärmesystemet, vattenreningssystemet) och från olika intressentperspektiv. Innovationer, värdeskapande och potentiella disruptiva effekter kommer att analyseras. Viktiga parametrar inkluderar förändring av vatten- och energiflöden, temperaturvariationer, klimatbekämpande effekter och socioekonomiska effekter. Alltså energieffektivitet analyseras ur tekniska, institutionella och affärsmässiga synvinklar.

Kvalifikationer

För att kvalificera sig för tjänsten ska kandidaten ha doktorsexamen, tagen under de senaste 3 år, inom teknikvetenskap, teknik eller annat systemorienterat relevant område. Tvärvetenskaplighet är mycket viktigt. Utbildning i ekonomisk och institutionell analys samt policy dimensioner är relevanta och meriterande.

Doktorandinriktningar som är relevanta för den aktuella positionen finns inom energi och vattenanalys eller andra relevanta ämnen. Den framgångsrika kandidaten har akademiska publikationer i ledande vetenskapliga tidskrifter, samt pedagogisk erfarenhet och kommunikationsförmåga. Hon / han är motiverad att arbeta i ett tvärvetenskapligt och internationellt team i en akademisk miljö. Mycket bra engelska är avgörande.

Bedömningen av kandidater fokuserar särskilt på demonstrerade vetenskapliga färdigheter inom området energi och vatten samt systemanalys, med tonvikt på energi och vatten effektivitet samt minskning av klimatpåverkan. Kunskap och färdigheter inom systeminriktning och modellering är mycket viktigt, tillsammans med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Erfarenhet av policy- och marknadsrelaterad forskning är en tillgång. Kandidaten förväntas samverka med kollegor och bidra till det specifika projektet i fråga. Kandidaten förväntas dela forskningsresultat i seminarier, publicera i peer review tidskrifter i samarbete med andra forskare i teamet, och bidra till att främja projektet och KTH internationellt. Kandidaten förväntas samverka med ECS-gruppen och bidra till diskussioner, kurser och gemensamma initiativ.

Kunskap i svenska är viktigt för denna position. Internationell erfarenhet är en tillgång. Erfarenhet av spatial visualisering, dvs GIS anses vara positiv. Dokumenterat arbete med populärvetenskap i sociala medier är en fördel.

Vi söker dig som har:

  • Erfarenhet av tvärvetenskapliga och systemorienterade forskningsprojekt, särskilt inom energi, vatten och klimat
  • God samarbetsförmåga och proaktiv i arbetet
  • God förmåga att arbeta i grupp och självständigt
  • Strukturerad och fokuserad
  • God kommunikativ förmåga

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Som en del av ansökan ska kandidaten presentera en CV och en kort beskrivning på 1-2 A4 sidor som innehåller (i) exempel på hur gränssnitt mellan vatten och energi kan undersökas för att effektivisera byggnader och / eller energi- och vattensystem, och (ii) motivation för hur kandidaten kan bidra till att ta itu med dessa typer av problem.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-0659
Kontakt
  • Semida Silveira, professor, 08-790 74 69, semida.silveira@energy.kth.se
  • Maya Öberg, personalhandläggare (endast HR frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2019-04-05
Sista ansökningsdag 2019-05-03

返回职位空缺页面