Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Mobilitet och samhällsplanering

Ämnesbeskrivning

Mobilitet och samhällsplanering är ett brett ämne som omfattar processer, policy och analys för att förstå, förklara och åstadkomma transformationer av transportsystem som möter samhällets hållbarhetsmål. Ämnet integrerar kunskap och forskningsansatser från olika discipliner, såsom transportvetenskap, stads- och regional planering, geografi, samhällsekonomi, statsvetenskap och beteendevetenskaper. Exempel på fokusområden omfattar integration av markanvändning och transporter, miljöaspekter av transportsystemen, infrastrukturplanering för autonoma fordon, fördelning och rättvisefågor inom området.

Arbetsuppgifter                                                                              

Innehavaren förväntas bidra till undervisningen inom befintliga kurser och utbildningsprogram samt forska och utveckla forskningsverksamhet. Detta innefattar examinering och undervisning i kurser på såväl svenska som engelska, på grundläggande och avancerad nivå, forskning samt handledning av kandidat-, master- och doktorandstudenter. Lektorn förväntas även medverka i andra aktiviteter relaterade till forskning, undervisning och samverkan. Vidare förväntas lektorn söka extern finansiering och bedriva forskning i nära samarbete med andra samarbetspartners inom och utanför KTH. Ledarskapsuppdrag kan förekomma inom såväl forskning, utbildning som samverkan.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, visad genom publiceringar i refereegranskade och välrenommerade internationella tidskrifter
 • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet
 • dokumenterad förmåga till etablering, förnyelse och utveckling inom ämnesområdet
 • dokumenterad förmåga att söka och erhålla externa forskningsmedel för utveckling av ämnesområdet
 • dokumenterad förmåga att samarbeta med privata och offentliga aktörer för att utveckla utbildnings- och forskningsverksamheter som möter samhällets behov
 • samarbetsförmåga

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förmåga att sprida kunskap och forskningsresultat till samhället som helhet
 • dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander, examensarbetare och yngre medarbetare
 • förmåga att samarbeta med forskargrupper från olika discipliner inom akademin liksom samhället i övrigt.
 • utmärkta kunskaper i engelska, i skrift och tal
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete
 • administrativ skicklighet

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2019-0069
Kontakt
 • Anders Karlström, +46 8 790 68 98
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-09-19

返回职位空缺页面