Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Informations- och kommunikationsteknik

Inbyggda datorsystem tar över allt mer vitala funktioner i dagens samhälle. Designprocessen för dessa system måste säkerställa att alla konstruktionskrav, t ex att systemet reagerar i tid, blir tillgodosedda i den slutgiltiga implementeringen. I större säkerhetskritiska industriella system som bilar eller flygplan delar dessutom flera tillämpningar med individuella krav samma plattform, så att designprocessen måste ta hänsyn till att tillämpningarna påverkar varandras tidsbeteende.

Den utvalda kandidaten kommer vara en del av ForSyDe-gruppen. ForSyDe är en formell systemdesignmetod baserad på teoretiska beräkningsmodeller för parallella system och är basen för gruppens aktiviteter i europeiska och nationella forskningsprojekt. ForSyDe omfattar systemmodellering, utforskandet av designalternativ och systemsyntes samt har som mål att skapa en automatiserad designprocess som är correct-by-construction, från specifikationsmodell via formellt definierade konstruktionssteg till implementeringen på ett multiprocessorsystem på kisel. Den sökanden ska bedriva forskning inom skapandet av designprocessen som involverar samarbete med nationella och internationella partner.

Den sökande ska ha en masterexamen inom datalogi, datorteknik, elektroteknik, eller motsvarande, samt ha mycket goda analytiska och programmeringsfärdigheter. Den ideala sökanden har även kunskap inom ett eller flera av följande områden: systemmodellering, formella metoder, syntesverktyg och kompilatorer, funktionell programmering, hardware/software co-design, FPGA kretsar, programvara för inbyggda system, design av inbyggda system och realtidssystem. Utöver mycket goda tekniska, analytiska och matematiska färdigheter förväntas den sökande vara nyfiken, ambitiös och mycket motiverad att arbeta med forskning. Sökanden ska vara van vid att arbeta på ett strukturerat sätt och kunna arbeta både individuellt och i grupp. God kommunikationsförmåga i engelska, både skriftligt och muntligt, är ett krav.

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid KTH och handledas av Professor Ingo Sander

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresse områden.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Kista
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-2110
Kontakt
 • Ingo Sander, ingo@kth.se
 • Tysse Norlindh Falk, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2019-09-12
Sista ansökningsdag 2019-10-28

返回职位空缺页面