Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemi

Över 2 miljarder blixtar sker i jordens atmosfär varje år, vilket kan öka i framtiden beroende på den globala uppvärmningen. Trots detta, är blixtens effekt på atmosfärens kemi idag inte inräknad och har blivit lite utforskat.

Detta doktorandarbete ingår i ett nytt forskningsprojekt, i ett samarbete mellan institutionen för Kemi vid KTH och Blixtforskningsgruppen vid Uppsala universitet. I projektet ska effekterna av olika typer av blixtladdningar på atmosfärens kemi undersökas, särskilt med avseende på omvandlingar av organiska föreningar.

Doktorandarbetet kommer att bestå i att utföra experiment, både vid Blixtforskningsanläggningen vid Uppsala universitet och i laboratoriet vid KTH, för att karakterisera reaktionerna till följd av olika typer av blixturladdningar (produkter, mekanismer, osv...). Resultaten kommer att göra det möjligt att identifiera och kvantifiera blixtens bidrag till atmosfärens kemi och potentiellt, på lång sikt, påverkan på klimatet.

Handledning: Professor Barbara Noziere och professor Åsa Emmer föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • En nyckelposition i ett innovativt projekt inom fysikalisk kemi och miljökemi.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • bakgrunden inom fysikalisk kemi,
 • motivationen för experimentellt arbete,
 • intresset för ämnet miljö,
 • problemlösningsorientering och förmåga att analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • självmotivation, förmåga att arbeta detalj- och målinriktat och
 • självständighet och förmåga att samarbeta med ett team.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2022-2617
Kontakt
 • Barbara Noziere, professor, E-post:noziere@kth.se
 • Åsa Emmer, professor, E-post:aae@kth.se
Publicerat 2022-12-01
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb