Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Interaktion mellan olika hjärnregioner är avgörande för hjärnans funktion. Flera studier har visat på ett förändrat interaktionsmönster vid olika hjärnsjukdomar, och många faktorer kan påverka dessa interaktionsmönster. I det här projektet är vi intresserade av att särskilja bidraget från lokala förändringar i nätverkens struktur och dynamik från hjärnans globala aktivitet. Arbeter kommer att involvera studier av dynamiken i ett nätverk-av-nätverk med varierande grad av komplexitet i neuron- och synapsegenskaper.

Arvind Kumars forskargrupp är intresserad av hur neural hårdvara (neuron, synapser och kopplingsstruktur) formar hjärnans dynamik och funktion. Ett nyckelmål för vår forskning är att utveckla matematiska modeller av hjärnsjukdomar och skapa ett teoretiskt ramverk för att förstå mekanismerna bakom uppkomsten av sjukdomsrelaterad avvikande aktivitetsdynamik i sjukdomar (t.ex. Parkinsons sjukdomar, epilepsi). Gruppen använder beräknings- och analysverktyg för att studera hjärnaktivitetens dynamik men är samtidigt väl integrerade i nätverket av forskargrupper i Stockholm som studerar neurovetenskap och har ett aktivt samarbete med experimentalister. More info: https://arvkumar.github.io/

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Associate Professor Arvind Kumar

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • En internationell och mycket tvärvetenskaplig forskningsmiljö med expertis inom beräkningsmodellering, högpresterande beräkningar, neurovetenskap, maskininlärning och fysik.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kandidaten har bakgrund i analys av dynamiska system och vetenskaplig beräkningar. 
Kandidaten har även god kommunikationsförmåga med särskilt kunskaper i engelska. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla: 

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-0274
Kontakt
 • Assistant Professor Arvind Kumar, arvkumar@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-02-09
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb