Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Ämnesområde

Teknikvetenskaplig kommunikation.

Ämnesbeskrivning

Teknikvetenskaplig kommunikation omfattar de färdigheter i skriftlig, talad och visuell kommunikation som krävs för effektiv kommunikation i ingenjörsyrket.

Arbetsuppgifter

Adjunkten förväntas bedriva undervisning i framförallt akademiskt och ingenjörsmässigt skrivande på svenska inom ramen för ämnets egna kurser och de integrerade moment som ämnet på uppdragsbasis ansvarar för på KTH:s olika utbildningar.

En del av anställningen omfattar skrivhandledning av studenter i KTH:s Centrum för akademiskt skrivande och retorik. Arbetsuppgifterna är av mycket skiftande karaktär eftersom en stor del av undervisningen anpassas efter flera olika studentgrupper, på främst grundnivå, vilka har olika förkunskaper och kommer från olika vetenskapsområden. Adjunkten ska självständigt planera och genomföra undervisning i skrivande utifrån de olika förutsättningar och krav som ställs. I anställningen ingår därför också kartläggning av behovet av skrivstöd på olika utbildningar och kurser, utveckling av pedagogiska metoder och undervisningsmaterial anpassade efter de många olika ämnesinriktningarna och texttyperna på lärosätet. Detta omfattar också utveckling av ämnets uppdragsverksamhet både internt och externt. Även kurs- och examinatorsuppdrag ingår. Skriftlig feedback, bedömning och betygsättning samt ibland administration ingår också i arbetsuppgifterna, liksom att ta en aktiv roll i vidareutvecklingen och expansionen av ämnet på längre sikt. Anställningen ger också möjlighet till att delta i ämnets olika utvecklingsprojekt inom teknikvetenskapligt skrivande och skrivpedagogik.

Adjunkten förväntas därutöver delta aktivt i ämnets och enhetens pedagogiska och organisatoriska utveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
 • dokumenterad yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • dokumenterad ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området.
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan.
 • administrativ skicklighet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, liksom samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • högskolepedagogisk utbildning.

 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2023-0897
Kontakt
 • Ida Pinho, pinho@kth.se
 • Arnold Pears, pears@kth.se
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-09-26

Tillbaka till lediga jobb