Kungliga Tekniska högskolan, EECS

Projektbeskrivning

Doktoranden kommer att bidra till projektet WASP NEST ShiftLeft, ett framework projekt som genomförs tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Lunds universitet och Umeå universitet för att utforska kodcentrerade lösningar för att säkra mjukvaruförsörjningskedja. NEST är flaggskeppsprojekt inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP).

ShiftLeft strävar efter att omvandla säkerheten i mjukvaruförsörjningskedjan genom att introducera en deklarativ kodcentrerad plattform som stöder kontinuerlig säkerhetsanalys. Den innehåller grundläggande modeller, nya abstraktioner som kombinerar statiska och dynamiska tekniker, och återkoppling med mänskligt i slingan med AI-drivna prioriteringsmått. Doktoranden kommer att bedriva forskning i att utveckla grundmodeller och skalbar kodcentrerad analys för en rad sårbarhetsklasser, inklusive kodinjektion, känslig information, osäker deserialisering och mer. De kommer att utforska en rad olika teknologier inklusive taint analys, kodegenskapsgrafer, programutdelning och runtime övervakning. Doktoranden kommer också att få möjlighet att tillämpa forskningsresultaten genom att bygga demonstratorer som visar upp deras potential i verkliga sammanhang, i samarbete med Cparta Cyber Defense, Debricked, Ericsson, Recorded Futures och SEB.

Läs mer: Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP Forskarskolan inom WASP 

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Associate Professor Musard Balliu.
Läs mer: https://shiftleft.proj.kth.se/ 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor och
 • kunna uppvisa mycket goda kunskaper inom datavetenskap och datasäkerhet. 

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0346
Kontakt
 • Associate Professor Musard Balliu, musard@kth.se
 • Patrick Sjöstedt HR, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-04-30

Tillbaka till lediga jobb