Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Ämnesområde

Arkitekturens teori och historia.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar kunskaper om arkitekturens historiska och samtida betydelse för samhällsutvecklingen i olika geografiska och kulturella sammanhang och i förhållande till hållbar utveckling. Fokus är 1900- och 2000-talets arkitektoniska uttryck och diskurser i svensk och internationell kontext.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar huvudsakligen arbete som lärare i arkitekturens teori och historia i arkitektutbildningens grundutbildning, årskurs 2 och 3, grundnivå. Detta innebär ett fokus på 1900- och 2000-talets arkitektoniska uttryck och diskurser i svensk och internationell kontext. Beroende av aktuella behov kan undervisning i andra årskurser bli aktuell. I arbetsuppgifterna ingår planering och utveckling av kurser, undervisning (i såväl ämnet arkitektur som viktiga färdigheter och kompetenser), kursadministration, pedagogisk utveckling samt samverkan inom KTH och med det omgivande samhället. Anställningens omfattning är deltid 60%. Undervisningen på grundnivå bedrivs på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll, vilket inkluderar förståelse för arkitekturområdet i dess helhet med fördjupning i teori och historia av relevans för anställningens innehåll.
 • pedagogisk skicklighet i ämnesområdet och erfarenhet av undervisning inom arkitekturutbildning och av undervisning i ämnesområdet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
 • yrkeserfarenhet utanför högskolan.
 • samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • skicklighet och erfarenhet avseende forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet visat exempelvis genom deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt, publikationer, utställningar eller avslutade studier på forskarnivå.
 • högskolepedagogisk utbildning.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 • förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal.
 • administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 60%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2024-0506
Kontakt
 • Anders Bergström, Gruppchef, 08-7906069
Publicerat 2024-04-02
Sista ansökningsdag 2024-04-23

Tillbaka till lediga jobb