Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik

Vi söker en doktorand att inom forskningsplattformen NuMaP (Nuclear Materials Platform) (numap.se) arbeta med modellering och experiment av skademekanismer i avancerade strukturella kärntekniska material. NuMaP knyter samman KTH, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Linköping universitet och Chalmers med kärntekniska industrin i Sverige och finansieras av Energimyndigheten. Studenten kommer ingå i ett multidisciplinärt team av forskare och studenter.

Doktoranden kommer delta inom flera delprojekt i NuMaP men ha sitt fokus på strålskadeeffekter i avancerade strukturella material, såsom aluminiabildande stål, och i gränsskikt mellan olika avancerade stål. Projektet innehåller både modellering och experiment. Flerskalemodellering baserat på elektronstrukturberäkningar kommer ligga till grund för den teoretiska delen och jämföras experimentellt med hjälp av jonbestrålning och detaljerad materialundersökning. Vissa stål utvecklas inom plattformen och deras framtida optimering kan påverkas av detta forskningsprojekt.

Handledning: Doktoranden föreslås handledas av professor Pär Olsson i samarbete med Dr Peter Szakalos. Beslut om handledare tas efter antagning. 

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå i fysik, kärnenergiteknik eller materialvetenskap, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • arbeta med materialmodellering och experimentella studier av material.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2024-0658
Kontakt
 • Professor Pär Olsson, Prefekt Fysikinstitutionen, polsson@kth.se
 • Universitetslektor Torbjörn Bäck, avdelningschef, back@kth.se
 • Professor Mattias Blennow, programansvarig, emb@kth.se
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-30

Tillbaka till lediga jobb