Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Hållfasthetslära

Vi söker en doktorand till avdelningen för Material- och strukturmekanik vid institutionen för teknisk mekanik, som ska ansluta till vår pågående forskning inom tillförlitlig dimensionering mot utmattning där man samtidigt vill optimera strukturen med sannlikhetsbivillkor. Spridning finns hos materialet och de designvariabler man har till sitt förfogande vid dimensionering samt hos ett antal stokastiska parametrar (t.ex. laster). Projektet är inriktat mot tidsberoende laster och ändlig livslängd. Fokus i projektet är att utveckla nya metoder för beräkning av tillförlitligheten. Optimeringen handlar oftast om att vikten skall minimeras, men det kan även vara andra mål. Vi på KTH Material- och strukturmekanik har tagit fram metoder som inledningsvis kan användas i projektet. Forskningen har stora inslag av grundläggande karaktär, men med tillämpade mål.

Arbetet utförs främst vid KTH, men samarbete med industrin ingår också. Projektet är tvärvetenskapligt där hållfasthetslära och statistik kombineras med programmering och optimering. Lämplig bakgrund är civilingenjör med inriktning mot tillämpad mekanik, hållfasthetslära eller liknande med intresse för matematik och beräkningar. Projektet finansieras av Scania, långvarig industriell partner inom utmattning, tillförlitlighet och optimering.

Handledning: Mårten Olsson och Rami Mansour föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • För att antas till forskarutbildning i Hållfasthetslära krävs att du har läst kurser inom hållfasthet och mekanik.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tidigt HT 2024
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2024-0854
Kontakt
 • Mårten Olsson, mart@kth.se,+4687907541
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-06-25

Tillbaka till lediga jobb