Kungliga Tekniska högskolan,

Ämnesområde

Teknisk geovetenskap

Ämnesbeskrivning

Ämnet teknisk geovetenskap omfattar kombinationen av flera (i huvudsak) recenta och exogena geovetenskaper av betydelse för hållbar användning av mark- och vattenresurser för anläggnings-byggande, vattenförsörjning, markplanering och geoenergi. Exempel på ämnesinriktning kan inkludera geologi, hydrogeologi och geofysik, men även andra närliggande, tekniskt inriktade geovetenskaper kan komma ifråga.

Arbetsuppgifter

Att bedriva undervisning, kursutveckling och examination i teknisk geovetenskap på grundläggande och avancerad nivå, samt bidra till utveckling av undervisningsprogram inom samhällsbyggnad samt hållbar energi och miljöteknik.
Att bedriva egen forskning, inklusive ansökningar om forskningsmedel och rekrytering. Handledning och finansiering av nya doktorander. Att arbeta i nära kontakt med andra institutioner på KTH och avnämare utanför KTH. Undervisningen beräknas motsvara 50 %. Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå, som till exempel ledningsuppdrag inom KTH.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
 2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2 i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har:

 • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, demonstrerad genom internationell vetenskaplig publicering
 • förmåga att söka och erhålla externa forskningsmedel
 • pedagogisk skicklighet, som ska vara demonstrerad genom tidigare undervisning på grundläggande och avancerad nivå, kursutveckling, pedagogisk utbildning, samt genom handledning av doktorander

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har:

 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete för ett hållbart samhällsbygge.
 • samarbetsförmåga

Det är även av betydelse att den sökande har:

 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehållet för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • förmåga att undervisa på engelska och på sikt även på svenska

 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Referensnummer VL-2018-0043
Kontakt
 • Fredrik Gröndahl, Lektor, 08-7906000
Publicerat 2018-12-14
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Zurück zu Stellenangeboten