KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Ljusdesign

Ämnesbeskrivning

Ämnet Ljus och Design omfattar dels kunskaper som avser byggande och gestaltning av den fysiska miljön, särskilt ljus, inredning, byggnader, landskap och städer och samspelet mellan dem, dels kunskaper om områdets historiska och samtida betydelse för samhällsutvecklingen i olika geografiska och kulturella sammanhang. Ljus och Design området är ett interdisciplinärt ämne och inkluderar vetskapen om ljusets påverkan på människan och hennes fysiska miljö. Ljusdesignern måste också ha kunskap om både dagsljus som artificiellt och digitalt ljus. Vetskapen skall vara baserad på både teori och praktik.

Arbetsuppgifter

Som adjunkt kommer man huvudsakligen att arbeta som lärare i de kurser som ges i arkitektur och ljus och design inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå.

I arbetsuppgifterna ingår planering och utveckling av kurser, undervisning, kursadministration, pedagogisk utveckling samt kontakter inom KTH och med det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt inom konstnärlig verksamhet är den som har

 • avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 • konstnärlig yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 • visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.6. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • dokumenterad konstnärlig skicklighet av relevans för anställningens innehåll (text från mallen)
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • förståelse för arkitektur och ljus området i dess helhet och ljusutbildning specifikt.
 • digital kompetens
 • högskolepedagogisk utbildning.

Det är även av betydelse att den sökande har

 • medverkat i sammanhang av betydelse för utveckling av ämnet och yrket, såsom utställningar, publikationer, tävlingar och symposier.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället, likaså att ha en kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-09-30
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-0325
Kontakt
 • Per Franson, avdelningschef, 08-790 85 26, E-post: per.franson@arch.kth.se
Publicerat 2019-04-02
Sista ansökningsdag 2019-04-23

Zurück zu Stellenangeboten