Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Forskargruppen Cell Profiling (PI Emma Lundberg) vid SciLifeLab i Stockholm, som utlyser dessa tjänster, består idag av 16 anställda fördelade mellan forskningsingenjörer, doktorander och forskare. Gruppen är en del av projektet Human Protein Atlas (HPA) och har under tio års tid arbetat med att skapa en Cell Atlas, där den spatiotemporala subcellulära distributionen av proteiner studeras med hjälp av immunofluorescens och konfokalmikroskopi.

Forskargruppen är uppdelad i tre team: forskning, produktion och facilitet, varav den senare utgör en av de servicefaciliteter som finns på SciLifeLab. Faciliteten arbetar mest med externa projekt och erbjuder unika möjligheter för industri och andra forskargrupper inom akademin att studera proteiner i celler och vävnader med hjälp av de antikroppar som skapats inom HPA.

Faciliteten driver också interna forskningsprojekt med fokus på teknik- och metodutveckling. Produktionsteamet står för det mesta av rutinarbetet med Cell Atlasen medan forskningen inom gruppen är nära kopplad till arbetet med Cell Atlasen och facilitetens behov inom externa projekt. Det är således en gemensam infrastruktur och nära samarbeten inom hela Cell Profiling gruppen.

Arbetsuppgifter

Forskargruppen Cell Profiling söker nu två skickliga medarbetare – en till produktionsteamet för Cell Atlasen, och en för arbete med service- och utvecklingsprojekt inom faciliteten. Arbetsuppgifterna för de båda tjänsterna är mycket lika och vilket team som i slutändan blir aktuellt beror mest på personliga egenskaper och komplettering av egenskaper i de befintliga teamen. Alla ansökningar beaktas därmed för båda tjänsterna. Båda teamen arbetar med att lokalisera proteiner på en subcellulär nivå med hjälp av antikroppsbaserade metoder och tjänsterna omfattar både laborativt arbete samt analysarbete, men med betoning på arbete i laboratoriet.

Den laborativa delen består främst av provberedning och bildtagning med konfokalmikroskopi eller wide field mikroskopi, medan det analytiska arbetet innefattar bild- och dataanalys. För tjänsten inom produktionsteamet inkluderar arbetsuppgifterna också dokumentation i LIMS-systemet och kurering av data i databasen Human Protein Atlas (www.proteinatlas.org). Tidigare gjordes det mesta av provberedningen utifrån cellinjer, men vävnadsprover används allt mer regelbundet i gruppen. Därför innefattar tjänsterna upprättande och optimering av protokoll för immunhistokemi och pipelines för storskalig vävnadsbehandling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en kandidat- eller magisterexamen inom Life Science eller närliggande vetenskaper och har arbetserfarenhet i laboratorium. För Cell Profilings framtida riktning behöver vi medarbetare med erfarenhet av histologi, inklusive provberedning av vävnad, immunohistokemi och mikroskopi. Sektionering av vävnad med kryostat och/eller mikrotom är meriterande. Tidigare erfarenhet av att arbeta med cellodling och antikroppsbaserade analyser är meriterande, liksom grundläggande kunskaper i kvantitativ bildanalys och programmering.

Även arbete med kliniska prover och erfarenhet av arbete och rutiner kring vävnadsarbete inom klinik är meriterande. Som person kan du arbeta självständigt såväl som en del av ett team och motiveras av att lösa problem. Du är strukturerad med bra dokumentationsförmåga och har bra kunskaper i engelska i både tal och skrift. Du bör ha ett intresse för teknikutveckling och metodutveckling.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. 

Ansökan

Ansökan skall innefatta följande handlingar:

1. Curriculum vitae,
2. Personligt bre

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2019-0411
Kontakt
  • Charlotte Stadler, charlotte.stadler@scilifelab.se
  • Peter Thul, peter.thul@scilifelab.se
Publicerat 2019-03-08
Sista ansökningsdag 2019-03-29

Zurück zu Stellenangeboten