KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Arkitektur

Ämnesbeskrivning

Ämnet arkitektur omfattar dels kunskaper som avser byggande och gestaltning av den fysiska miljön, särskilt inredning, byggnader, landskap och städer och samspelet mellan dem, dels kunskaper om områdets historiska och samtida betydelse för samhällsutvecklingen i olika geografiska och kulturella sammanhang.

Arbetsuppgifter

Som adjunkt kommer man huvudsakligen att arbeta som lärare i de kurser som ges i arkitekturprojekt inom utbildning på grundläggande nivå. Även undervisning på avancerad nivå inom arkitektur eller inom stadsbyggnad inom angränsande program samt deltagande i ämnesutvecklande FoU-arbete kan vara aktuellt. I arbetsuppgifterna ingår planering och utveckling av kurser, undervisning, kursadministration, pedagogisk utveckling samt kontakter inom KTH och med det omgivande samhället. Anställningens omfattning är deltid 40 %. En högre omfattning om högst 60 % kan komma att diskuteras.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt inom konstnärlig verksamhet är den som har

 1. avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens,
 2. konstnärlig yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
 3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.6. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil

Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • god förståelse för arkitekturområdet i dess helhet och erfarenhet av undervisning inom arkitektutbildning och av arkitekturprojektkurser specifikt.
 • dokumenterad konstnärlig skicklighet/yrkesskicklighet i ämnesområdet
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet i ämnesområdet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare på lång sikt

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • erfarenhet av FoU-arbete inom ämnesområdet visat exempelvis genom deltagande i FoU-projekt, publikationer, utställningar eller avslutade studier på forskarnivå.
 • digital kompetens med relevans för ämnesområdet
 • högskolepedagogisk utbildning.

 Det är även av betydelse att den sökande har

 • medverkat i sammanhang av betydelse för utveckling av ämnet och yrket, såsom utställningar, publikationer, tävlingar och symposier.
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället, likaså att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
 • god samarbetsförmåga

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 6
Sysselsättningsgrad 40%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-0467
Kontakt
 • Katja Grillner, prefekt, 08-790 85 49, E-post: katja.grillner@arch.kth.se
 • Malin Åberg Wennerholm, vice prefekt, 08-790 89 14, E-post: malinaw@kth.se
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-01

Zurück zu Stellenangeboten