Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Biopharma är ett stort område som har utvecklats från produktion baserad på bakteriella processer till produktion baserad på mammalieceller. Idag används fed-batchprocesser men området utvecklas snabbt och nu ses integrerad kontinuerlig bioproduktion som nästa stora steg. Alla stora företag undersöker nu möjligheterna att övergå till denna typ av process.

Denna typ av process kräver återkopplad reglering, som i sin tur kräver adekvata modeller för processens dynamik. Vi håller just nu på att bygga upp kompetens för en forskningsmiljö i världsklass kring denna typ av processreglering. För närvarande består vårt team av 2 professorer, 2 post-docs och 1 doktorand.

Dessa tjänster är kopplade till det nya kompentenscentrat AdBIOPRO (Centre for Advanced BioProduction) som leds av KTH med Lunds universitet och Karolinska Universitetssjukhuset som partners samt sju företag lokaliserade i Sverige verksamma inom området, däribland GE Healthcare. Centrat fokuserar på de utmaningar som övergången till kontinuerliga processer ställer inom mammaliecells baserad bioproduktion.

Projektet handlar om modellbaserad optimering och reglering av medium och processer. Det inkluderar utvecklandet av metoder för mekanistisk makroskopisk metabolisk modellering, optimering av cellmetabolism och återkopplad reglering. Projektet sker i nära samarbete med skolan för kemi, bioteknik och hälsa vid KTH, som är världsledande inom perfusion och har omfattande labbfaciliteter, samt våra industripartners.

Sammanfattningsvis omfattar projektet modellutveckling för bioprocesser, utvecklandet av datadrivna metoder (hämtade från, bl.a. data analytics och maskininlärning) för modellering, optimering och reglerdesign. Industriell relevans uppnås genom försök i laboratorieskala samt användande av industriella data.

Vi söker kandidater med erfarenhet från modellering av reaktionsnätverk, (parameter) estimering och off- samt on-line optimering (såsom modellprediktiv reglering), företrädesvis från tillämpningar inom bioproduktion.

Kvalifikationer

Sökanden ska ha avlagt doktorsexamen inom elektroteknik, kemiteknik, bioteknologi  eller motsvarande. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare (t ex vid sjukdom, föräldraledighet m.fl.). Sökande bör ha en stark bakgrund inom minst ett av följande områden modellering av bioprocesser, systemidentifiering eller modellprediktiv reglering, och erfarenhet från ytterligare minst ett av dessa områden.

Höga krav ställs på den akademiska meritlistan, väl utvecklade analytiska färdigheter, samt färdigheter i problemlösning. Vi söker en starkt motiverad kandidat som kan arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är nödvändiga för att publicera och presentera forskningsresultat i internationella konferenser och tidskrifter.

Krav 

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV inklusive relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
  2. Kopior av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte är utfärdade på ett av dessa språk. 
  3. Kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskning, om dina akademiska intressen och hur relaterar de till dina tidigare studier och framtida mål; max 2 sidor lång.
  4. Representativa publikationer eller tekniska rapporter: Dokument inte längre än 10 sidor vardera. För längre dokument (t.ex. avhandlingar), bifoga en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
  5. Rekommendationsbrev
  6. Kontaktinformation till två referenspersoner. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för utvalda kandidater.

Anställningen är tidsbegränsad till 1 år med möjlighet till ytterligare förlängning på 1 år.

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
Löneform Månadsvis
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-3287
Kontakt
  • Felicia Gustafsson, rekrytering@eecs.kth.se
  • Håkan Hjalmarsson, hjalmars@kth.se
  • Elling Jacobsen, Jacobsen@kth.se
Publicerat 2019-12-19
Sista ansökningsdag 2020-03-16

Zurück zu Stellenangeboten