Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemi

Syréns forskargrupp (www.syrenlab.com) rekryterar en doktorand inom biokatalys för projektet Livsmedelsingredienser från CO2 med mikrobiella konsortia. Projektet involverar forskargrupper på KTH och Chalmers och ligger i framkant inom biokatalys och enzymdesign.

Huvudsyftet med detta projekt är att utveckla metoder för hållbar biokatalytisk produktion av matoljor, såsom palmolja, från CO2 och mikrobiella designade cellfabriker. Forskningsområdet för doktoranden omfattar enzyme discovery, design och utveckling av enzymkaskader, enzyme engineering och syntetisk biologi för att utvidga naturens nuvarande repertoar med avseende på biosyntes av skräddarsydda fetter med önskad struktur. Verktyg för enzymdesign utvecklade vid KTH kommer att användas för att utvidga katalytisk versatilitet hos biokatalysatorer, vilka sedan kommer screenas med mikrofluidik samt sättas in i versatila cellfabriker i nära samverkan med projektpartners. Biokatalysatorerna och deras produkter kommer att analyseras noggrant med tvärvetenskapliga (bio) kemiska metoder. Arbetet kommer att placeras vid Skolan för kemi, bioteknik och hälsa vid KTH.

Handledning: Universitetslektor Per-Olof Syrén föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Den framgångsrika kandidaten kommer att verka i arbetsgruppen för biokatalys i detta interdisciplinära samarbetsprojekt, inom forskningsfronten i enzymdesign (Syrén) och i nära samverkan med ledande akademiska partners.

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • masterexamen inom biokatalys, bioteknik, biokemi eller grön kemi, eller motsvarande

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • goda färdigheter i engelska i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet och
 • fördjupad kunskap i molekylärbiologi, analytisk kemi och molekyl modellering är meriterande. Erfarenhet av interdisciplinärt vetenskapligt arbete i gränsytan mellan syntetisk biologi och biokatalys är vidare en fördel.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2022-1291
Kontakt
 • Per-Olof Syrén, +4687906508
Publicerat 2022-06-09
Sista ansökningsdag 2022-08-31

Zurück zu Stellenangeboten