Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Tillhandahållandet av komponenter vända mot plasmat (plasma-facing components, PFC) med tillräcklig livslängd är ett av de största tekniska hindren som måste övervinnas vid utveckling av fusionsreaktorer. Nyligen har skadorna på PFC på grund av interaktion med skenande elektroner (runaway electrons, RE) blivit en mycket kritisk fråga som en särskilt skadlig följd av plasmastörningar. Flödena av MeV RE leder till volymetrisk uppvärmning så temperaturprofiler kan ha maxima djupt i volymen, vilket leder till uppbyggnaden av stora termiska spänningar och till och med explosivt avskiljande av material. ITER och DEMO söker för närvarande efter validering av relevanta numeriska modeller och verktyg mot existerande experimentella resultat för att öka tillförlitligheten i deras tillämpning för prediktiv reaktormodellering.

Doktorandprojektet kommer att fokusera på utvecklingen av modelleringsverktyg för simuleringar av RE-inducerade PFC-skador och dess validering mot data från experimenten vid EUROfusion Consortium och DIII-D (USA). De validerade modellerna kommer att användas för prediktiv modellering av specifika ITER- och DEMO-scenarier efter input från ITER Organization och DEMOs Central team. Simuleringarna av MeV RE-energideposition i PFC kommer att utföras med GEANT4 Monte Carlos simuleringsverktyg. Dessa resultat kommer att fungera som input till smältrörelsemodellering av den av gruppen framtagna koden MEMENTO som har trätt fram som det främsta verktyget för modellering av termisk respons och makroskopisk smältrörelse hos PFC och har testats mot flera dedikerade EUROfusion-experiment.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Prof. Svetlana Ratynskaia.

Vi erbjuder

 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Kompetens inom teori och modellering av elektrontransport till materia och plasma-yt-interaktioner.
 • Tillgång till toppmoderna experimentella data från de största tokamakerna världen över.
 • Nära samarbete med Experiment & Plasma Operation Section i ITER Organization och DEMO Central Team.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda programmeringskunskaper i språk som Fortran, Python eller C/C++

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor. 

Meriterande: kunskap i modellering av elektrontransport till materia med Monte Carlo-tekniker (dvs GEANT4, PENELOPE, FLUKA etc) samt kunskap i grundläggande beräkningsströmningsdynamiktekniker.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-0143
Kontakt
 • Svetlana Ratynskaia, srat@kth.se
 • Lisa Olsson HR, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-02-09
Sista ansökningsdag 2023-03-30

Tillbaka till lediga jobb