Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Materialvetenskap

Inom kompetenscentrumet NEXT söker vi nu tre stycken doktorander inom fysikalisk metallurgi som är intresserade av att arbeta med de innovativa karakteriseringsmetoderna som storskaliga synkrotron- och neutronanläggningar möjliggör. Kompletterande arbete kommer att utföras i laboratorier på KTH och med hjälp av modellering.

Kompetenscentrumet NEXT har 24 stycken partner från akademi, forskningsinstitut, företag och infrastruktur-anläggningar för att gemensamt arbeta med forskning kring innovativa materiallösningar för att lösa dagens hållbarhetsutmaningar i industrin, t.ex., forskning relaterat till elektrifiering av transportsektorn, hållbar tillverkning via additiv tillverkning (3D-printing) och utveckling av experimentell metodik och analys för effektiv utvärdering av avancerade high-throughput-experiment.

Länk för vidare information om Kompetenscentrumet NEXT: Neutron and X-ray science for industrial technology transitions (NEXT) | KTH

Kortfattat om de tre projekten:

Makro/mikro-spänningsutveckling i komplexa stålmikrostrukturer hos stål i eldrivna fordon. Detta projekt kommer att använda s.k. in-situ mätningar för att studera vad som sker när en cyklisk last appliceras på olika typer av stålmikrostrukturer och ythärdat stål. Fokus är på att försöka förstå spänningsutvecklingen och brottbeteenden, och hur utmattningsegenskaperna påverkas. Den ökade förståelsen bidrar till utvecklingen av förbättrade material och processer för optimalt utmattningsmotstånd.

Experimentella studier och modellering av additiv tillverkning med hjälp av synkrotronljusmätningar för att möta aktuella hållbarhetsutmaningar inom tillverkningsindustrin. Detta projekt syftar till att utveckla s.k. ICME-modeller för design av material och processer för additiv tillverkning där modellerna kalibreras och valideras med hjälp av in-situ synkrotronljusmätningar.

High-throughput synkrotronljusmätningar för att accelerera utvecklingen av nya material och processer. Detta projekt är inriktad på att utveckla metoder för high-throughput synkrotronljusmätningar för att genera data som kan användas för att bygga ICME-databaser och modeller för att accelerera hållbar materialutveckling.

Handledning: Peter Hedström, respektive Greta Lindwall föreslås handleda doktoranderna. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Möjligheten att samarbeta med forskare inom akademi, institut, industri och infrastruktur inom ett kompetenscentrum med målsättning att möjliggöra hållbara industriomvandlingar
 • En internationell arbetsmiljö med samarbete och vistelser internationellt, t.ex. vid storskaliga infrastrukturer för experiment.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Masterutbildning inom materialvetenskap eller liknande är ett krav.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2024-0445
Kontakt
 • Peter Hedström, pheds@kth.se
 • Greta Lindwall, gretal@kth.se
Publicerat 2024-03-07
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb