Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Europeiska länder (inklusive Sverige) arbetar mot en hållbar framtid med intermittenta förnybara källor. Denna gröna vision har medfört flertalet viktiga utmaningar. En av de största utmaningarna är den ökande komplexiteten i modellen för den dagen före-elmarknad (DAM). För det första planeras handelsperioden (MTU) att minskas från 1 timme till 15 minuter. Detta innebär en cirka fyra gånger så stor optimeringsmodell som idag. För det andra förväntas både mängden och antalet typer av icke-konvexiteter att öka med en ökande andel av intermittent förnybar elproduktion. Detta leder till en ökad komplexitet vid beräkningen av enhetliga priser. För det tredje kräver gemensam optimering av energi och balanseringsreserver på dagen före-marknaden innovativa algoritmer för att lösa DAM-modellen.

I detta projekt föreslår vi att dessa tre utmaningar studeras och policys utvecklas för att hantera dessa utmaningar, med det slutgiltiga målet att förbättra prestandan hos DAM-modellen och förenkla omställningen mot en 100% förnybar framtid.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Prof. Mohammad Reza Hesamzadeh

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor, 
 • uppvisa starka kunskaper i datorprogrammering, till exempel att använda programmeringsspråken Julia/Python, MATLAB eller GAMS.
 • uppvisa kunskap om EU:s elmarknadsdesign och engagemang i elmarknadsrelaterade projekt,
 • presentera relevanta artiklar inom områdena tillämpad matematik, driftsforskning eller elmarknader och
 • uppvisa bevisad förmåga att arbeta i ett internationellt team av forskare och samarbeta med andra teammedlemmar.

Kandidaten ska ha minst en MSc i elektroteknik, energiekonomi, driftforskning eller tillämpad matematik samt bevisad utmärkt kunskap om icke-konvex optimeringsteori, diskret optimeringsteori, stokastiska processer, matematiska nedbrytningstekniker och elmarknadsprinciper.

Studenter med MSc från andra discipliner (till exempel fysik eller matematik) som är intresserade av och kan utföra teoretisk forskning inom elmarknadsområden rekommenderas att söka.

Kandidaten ska kunna uppvisa utmärkta engelska språkkunskaper bevisade av internationella engelska prov som IELTS eller TOEFL,

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
 • Vald kandidat ska kunna nominera minst två referenspersoner som kan kommentera den sökandes vetenskapliga prestation. 

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök, önskad start är Maj 2024.
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-0931
Kontakt
 • Prof. Mohammad Reza Hesamzadeh , mrhesa@kth.se
 • Patrick Sjöstedt Samuelsson HR, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-06-03

Tillbaka till lediga jobb