Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Industriell Produktion

Vi söker en doktorand till vår framgångsrika forskargrupp inom cirkulära tillverkningssystem. Doktorandtjänsten avser en forskarutbildning till teknologie licentiat, med eventuell möjlighet att förlängas till teknologie doktor, inom forskning av cirkulära tillverkningssystem och deras implementering. Doktoranden kommer att ansluta sig till en forskargrupp vid institutionen för produktionsutveckling som genomför världsledande forskning som syftar till att stötta europeiska tillverkande företag att omvandla sin linjära modell till en cirkulär tillverkningsmodell. Detta innebär ett fundamentalt nytt tillvägagångssätt för hantering av resurser och hushållande av dessa. Angreppssättet startar redan vid det konceptuella konstruktionsstadiet för en produkt, med en helhetssyn på hela produktens livscykel.

Kandidaten kommer huvudsakligen att arbeta i ett Horizon Europe-finansierat projekt, DiCiM (www.dicim.eu), som syftar till att digitalisera aktiviteter för värdeåtervinning inom stora tillverkande sektorer. Kandidaten kommer också att bidra till nationellt finansierade projekt kopplade till forskning inom cirkulära tillverkningssystem i tät samverkan med svensk industri. Kandidaten förväntas generera kortfristiga forskningsidéer för studentprojekt och/eller hypotesprövning som kan leda till potentiella långsiktiga forskningsidéer.

Handledning: Dr Farazee Asif föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Den utvalda sökanden förväntas ha en civilingenjörsexamen inom en av följande eller besläktade discipliner: Maskinteknik eller Produktion och tillverkningsteknik eller motsvarande.
 • Den sökanden ska ha en excellent akademisk meritportfölj.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständig driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • demonstrera vetenskapliga skrivfärdigheter genom publikationer,
 • visa kunskap inom cirkulära tillverkningssystem,
 • visa kunskap inom modellering och simulering, helst komplexa systemmodelleringar med hjälp av multimetodsimulering,
 • visa grundläggande programmeringsfärdigheter, som Java, C++, eller liknande,

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2024-0777
Kontakt
 • Farazee Mohammad Abdullah Asif, aasi@kth.se, +46734612486
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-23

Tillbaka till lediga jobb