Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik 

Avdelningen för reglerteknik söker just nu en doktorand med stark bakgrund och intresse inon maskininlärning, matematik och trafikmodeller. Den framgångsrika kandidaten kommer att ansluta sig till ett världsberömt team i ett tvärvetenskapligt projekt som fokuserar på att använda maskininlärningsmodeller för att tackla komplexa trafikproblem. Vi är pionjärer inom trafikskattning med fysikinformerad maskininlärning och vi strävar efter att utnyttja denna teknik för att förbättra prognoser för trafikflöden, optimering av fordonsrutter och schemaläggning samt förbättring av logistikflöden i verkliga trafikscenarier.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges
största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för 
akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk 
teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma 
system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin 
omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta 
system av system. 
WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, 
autonoma system och mjukvara till gagn för Sveriges industri och samhälle. 
Läs mer: https://wasp-sweden.org/

Mer information: https://wasp-sweden.org/graduate-school/ 

Handledning: Bitr. Universitetslektor Matthieu Barreau och Professor Jonas Mårtensson

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, snarast.
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-1216
Kontakt
 • Prof. Jonas Mårtensson, jonas1@kth.se
 • Assistant Prof. Matthieu Barreau, barreau@kth.se
 • Viktor Söderlund, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-23

Tillbaka till lediga jobb