Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap

Kollektivtrafiken leder omställningen av transportsektorn i Sverige genom en tidig övergång till förnybara drivmedel. För närvarande ligger fokus på att elektrifiera bussflottan, och sektorns mål är att 40% av alla resor år 2030 är kollektiva. Pandemin har dock medfört utmaningar i form av ökade kostnader och minskat kollektivt resande. Projektet analyserar resiliens systematiskt genom att utforska både teknisk (robusthet och anpassningsförmåga) och socio-ekologisk resiliens (flexibilitet och agilitet). Trender såsom elektrifiering, digitalisering och automation, tillsammans med störningar på marknaden efter pandemin, ställer krav på nya tillvägagångssätt och kunskapsskapande. Vår forskning belyser synergier mellan resilienta energi- och kollektivtrafiksystem samt engagerar intressenter för att bedöma risker och möjligheter.

Vi söker nu en doktorand som i samarbete med Stockholm Environment Institute (SEI) vill utforska rollen och karaktären hos ett socio-ekologiskt resilient kollektivtrafiksystem i ett längre tidsperspektiv. Vi fokuserar på effekter av transformativa trender (pandemi, energiomställning, etc.), och hur alla användares mobilitetsbehov tillgodoses på ett sätt som är effektivt, rättvist och motståndskraftigt mot störningar. Delstudier kan bestå av kartläggning av utvecklingstrender, simuleringar av framtida system, och resilienta lösningar med stöd av simulerade fallstudier.

Handledning: Du kommer att tillhöra Avdelningen för transportplanering, KTH, och dina studier handleds av professor Erik Jenelius.

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • bryta ner och konkretisera komplexa koncept, fenomen och relationer
 • vidareutveckla dina analytiska färdigheter
 • utföra simulering, systemanalys, nätverksvetenskap, beteendemodellering, transportekonomi, dataanalys eller liknande modelleringsuppgifter, helst med erfarenhet av transport- eller stadsplanering, särskilt inom kollektivtrafik
 • kommunicera skickligt på engelska, då det krävs i tjänsten, erfarenhet av vetenskapligt skrivande är ett plus
 • bidra till en stimulerande forskningsmiljö och interaktioner med projektpartners och intressenter
 • utöva självständighet, kreativitet och genuin nyfikenhet.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2024-1106
Kontakt
 • Professor Erik Jenelius, erik.jenelius@abe.kth.se
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-08-09
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb