Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik

Forskningen kommer att bedrivas vid avdelningen för elektronik och inbyggda system i samarbete med gruppen för medicinsk avbildning på KTH. Syftet med forskningen är att tillhandahålla nästa generation av sensorer för molekylär avbildning och stöds av ett nyligen beviljat europeiskt ERC advanced grant. Målet är att drastiskt förbättra effektiviteten samt upplösningen, vilket förväntas ha en stor framtida påverkan på diagnos av till exempel cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Sensorerna kommer att ha integrerad analog och digital mixed CMOS elektronik med ultralåg effekt. Forskningen kommer att inkludera design, datorsimuleringar, verifiering och experimentell utvärdering. Arbetet kommer också att innebära frekvent kontakt med våra internationella partners.

Handledning: Assoc. Prof. Saul Rodriguez och Prof. Mats Danielsson

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidater förväntas har en magisterexamen i elektronik, mikroelektronik, System-on-chip, fysik eller liknande.
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska är obligatorisk då det krävs i det dagliga arbetet.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Erfarenhet i ASIC utveckling samt kännedom av elektrisk mätteknik betraktas som väldigt viktig. Kandidaten ska vara nyfiken och har stort intresse av att delta i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet.

Önskade färdigheter ska tydligt beskrivas i ansökan. Bedömningen kommer att baseras på vetenskaplig kvalitet hos kandidaten i enlighet med projektets behov.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-1514
Kontakt
 • Associate Professor Saul Rodriguez Duenas, saul@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-07-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb