Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: industriell ekonomi och organisation

Institutionen för hållbar produktionsutveckling (HPU) på KTHs campus i Södertälje förstärker nu forskargruppen inom Industrial Production Management med talanger som har intresse för det tillämpade och aktuella produktionsområdet. För att klara 1,5 graders målet på 10 år som FNs klimatpanel enats om krävs extraordinära insatser från producerande företag för att minska sitt CO2-avtryck. Industrin behöver på kort tid ställa om sin produktion mot cirkulära material- och produktflöden för att öka effektiviteten i resursanvändningen och därmed belastningen på planeten, samtidigt som konkurrenskraften stärks. Forskningsuppgiften handlar om att förstå och föreslå hur produktionssystemet kan designas så att det bidrar till att förlänga livslängden på såväl material som produkter.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • Nära samarbete med företag som AstraZeneca och Scania. Vår forskning utgår från industribehovet och forskning av god vetenskaplig kvalitet liksom att åstadkomma industriell nytta. Doktorandprojektet är även kopplat till det nationella kompetenscentrat Helix. 

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet: Kunskap om industriell produktion demonstrerat genom kurser och/eller industriell erfarenhet och/eller forskningsresultat i relevanta ämnen såsom produktionssystem, lean produktion och production management. Du bör ha ett systemtänkande och förmåga att tänka strategiskt.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Utmärkta färdigheter i tal och skrift på svenska och engelska är viktigt. Kunskap och erfarenhet inom miljöområdet, gärna specifikt cirkulär ekonomi är en stor fördel liksom erfarenhet av dess tillämpning inom industriell produktion. Erfarenhet av arbete i/med producerande industri är en merit.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Södertälje
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer M-2019-0658
Kontakt
 • Monica Bellgran, Professor, 08-790 95 01, bellgran@kth.se.
 • Magnus Wiktorsson, Professor, 08-790 94 28, magwik@kth.se
 • Maya Öberg, Personalhandläggare (enbart HR frågor), 08-790 76 53
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Tilbage til Ledige stillinger