KTH, Inst. för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Vi söker en postdoktor som ska bedriva forskning om användning av livscykelanalys (LCA) för att stödja ett mer miljömässigt hållbart sport och friluftsliv. Forskningen bedrivs inom ramen för forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoor (läs mer här).

Idrott och friluftsliv har många positiva effekter på samhället, men medför även negativa konsekvenser på natur och miljö till följd av anläggningar, transporter, material och utrustning, event av olika slag mm. Medan de flesta andra samhällssektorer är väl beforskade ur miljö- och hållbarhetssynpunkt, saknas grundläggande kunskap om idrottens och friluftslivets påverkan på klimat och miljö.

Projektets primära fokus är minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv av planering, bygg och drift av anläggningar och ytor för utövande av sport och friluftsliv, men även med koppling till material och utrustning och aktiviteter/processer kopplade till detta.

Tjänsten omfattar självständig forskning och samverkan med forskare och aktörer med olika roller inom sport och friluftsliv (föreningar, företag, myndigheter). Samverkan förutsätter god förmåga att kommunicera med olika intressenter för att tillsammans identifiera specifika forskningsfrågeställningar och fallstudier som kan bidra till att utveckla forskningsområdet, ta fram ny kunskap om sektorns miljöpåverkan, samt stödja aktörer att agera strategiskt för omställning mot mer miljömässigt hållbar verksamheter. Forskningen ska bedrivas med miljöstrategisk inriktning för att finna lösningar och utvärdera handlingsalternativ i ett långsiktigt perspektiv, med hänsyn till olika möjliga framtida utveckling inom teknologi och samhälle. Projektet ska utnyttja nya metoder för anpassning av scenarier för förändringar i bakgrundsdata av material och energiproduktion.

Tjänsten omfattar 2 år heltid, inkl ca 5% undervisning inom LCA.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
 • Medverkan i ett nationellt mångvetenskapligt forsknings- och samverkansprogram med forskare, organisationer, myndigheter och företag.
 • Möjlighet att vara med och utforma forskningens inriktning och innehåll i dialog med andra forskare och med utgångspunkt i de olika aktörernas behov av ny kunskap.

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).

 • Sökande ska ha goda akademiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom LCA (metod, data, modellering) och ha publicerat sig vetenskapligt inom området.
 • Sökande ska även ha goda kunskaper i att skriva och tala engelska och svenska.
 • Av särskild vikt är sökandes erfarenhet av forskning som knyter an till ämnet samt sökandes kreativa idéer inom området.

Meriterande

 • Erfarenhet av LCA av anläggningar, byggnader och infrastruktur, eller av material och utrustning, gärna med tillämpningar inom sport of friluftsliv.
 • Erfarenhet av fallstudier och metodutveckling inom LCA.
 • Erfarenhet av tillämpning av LCA i samverkan med olika aktörer och verksamheter.

Meriterande är även:

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk förmåga
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
 • Samarbetsförmåga
 • Självständighet
 • Analytisk
 • Kunskap inom programmering (Python)

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant forsknings- och yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning inom detta område, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2020-2677
Kontakt
 • Docent Anna Björklund, anna.bjorklund@abe.kth.se
Publicerat 2020-12-18
Sista ansökningsdag 2021-01-21

Tilbage til Ledige stillinger