Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Biologisk fysik

AICell Lab (https://aicell.io) vid institutionen för tillämpad fysik vid KTH och Science for Life Laboratory är en ny forskargrupp finansierad av programmet Datadriven Life Science Fellows. Gruppen, ledd av Wei Ouyang, fokuserar på att bygga AI-system för datadriven cell- och molekylärbiologi. För att utöka teamet öppnar vi nu en tjänst för en doktorand i biologisk fysik med fokus på cellbiologi, automation och AI augmented microscopy imaging. 

Du kommer att ansvara för att aktivt och effektivt designa och implementera våtlabbexperiment i avbildningsfarmen, inklusive cellodling, provberedning och mikroskopi. Viktigt är att du också aktivt kommer att arbeta tillsammans med andra forskare i gruppen för att utveckla och anpassa protokoll för den automatiserade avbildningsfarmen och AI-modellerna. Förutom färdigheter i våtlabb kommer du att utveckla dina beräkningsfärdigheter, t.ex. genom att skriva Python-skript för att kontrollera bildbehandlingsfarmen, träna AI-modeller och utveckla automatiserade arbetsflöden för dataanalys.

Handledning: Professor Hjalmar Brismar och biträdande professor Wei Ouyang föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Lärande och utveckling i ung och ambitiös forskargrupp. 

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt utöva sitt arbete
 • samarbeta med andra
 • arbeta bekvämt i ett tvärvetenskapligt team
 • ha ett professionellt förhållningssätt
 • analysera och arbeta med komplexa frågor
 • visa en gedigen förståelse inom cell- och molekylärbiologi
 • visa tidigare erfarenhet av cellodling, molekylärbiologi, mikroskopi och andra färdigheter i våtlabb
 • visa tidigare erfarenhet av att utveckla, etablera, optimera och felsöka våtlabbprotokoll
 • tvärvetenskaplig och visa en passion för labbautomation, AI och andra beräkningsfärdigheter
 • förvärvat grundläggande färdigheter i programmeringsspråk som Python och R
 • Tidigare erfarenhet av dataanalys, arbetsflödesutveckling och maskininlärning är meriterande

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål (max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-0183
Kontakt
 • Wei Ouyang,, weio@kth.se
Publicerat 2023-02-09
Sista ansökningsdag 2023-02-20

Tillbaka till lediga jobb