Skolan för industriell teknik och management vid KTH

Ämnesområde

Energiteknik med inriktning mot tillämpad värme- och kylteknik.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar tillämpning av grundläggande värmeöverföring och termodynamik med fokus på värme- och kylteknik från mikro- till makronivå. Det inkluderar design, modellering och experimentell analys av komponenter och system för energiförsörjning med industriella tillämpningar. Ämnet omfattar även smarta och innovativa drift- och styrstrategier för energieffektiv och hållbar drift av värme- och kylteknik. Typiska industriella tillämpningar kan utöver energisystem inkludera byggsektors, batteri- eller vätgasproduktion men även läkemedels-, livsmedels- och dryckesindustrin samt fordonsindustrin.

Arbetsuppgifter

En lektor på KTH ingår i fakulteten och verkar inom ett vetenskapsområde i vilket ett gemensamt ansvar tas för forskning och utbildning. Arbetsuppgifter inom forskning inbegriper självständig forskningsverksamhet inom en forskargrupp, visst ansvar för forskningsfinansiering samt aktivt deltagande i vetenskapssamhället genom åtaganden som granskare, sakkunnig, opponent eller föredragshållande. Arbetsuppgifter inom utbildning inbegriper aktivt deltagande i utveckling och genomförande av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt viss handledning av doktorander. Arbetsuppgifter inom ledarskap och samverkan inbegriper stöd och återkoppling till medarbetare inom utbildning och forskning, deltagande i förändringsarbete, internt och externt fakultetsarbete samt medverkan i kunskapsutbyte med omvärlden.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

  1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
  2. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil. 

Det är av högsta betydelse att den sökande har

  • vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, uppvisat t.ex. genom publikationer i ledande

tidskrifter och aktivt deltagande i konferenser inom ämnesområdet, vilket innefattar förmåga att

erhålla forskningsfinansiering och driva forskningsprojekt.

  • pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, vilket inkluderar undervisning av hög kvalitet, och av betydande volym, på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnesområdet. 

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Sådan förmåga kan visas genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av projektledning i forskningsprojekt, handledning i utbildning på forskarnivå, handledning av postdoktorer eller andra relevanta ledningsuppdrag. 

Det är även av betydelse att den sökande har

  • förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • administrativ skicklighet.
  • samarbetsförmåga.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2023-0082
Kontakt
  • Hatef Madani, Avdelningschef, hatef.madani@energy.kth.se
Publicerat 2023-09-08
Sista ansökningsdag 2023-11-06

Tillbaka till lediga jobb