Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemi

I gränsskikten mellan fasta och flytande material sker flera av de viktigaste processerna både i levande och konstgjorda system. Molekylers egenskaper kan drastiskt förändras när de befinner sig i gränsskikt, vilket kan utnyttjas för bl.a. detektion och effektiv katalys. För att beskriva denna typ av system krävs ofta modeller med tusentals atomer. Samtidigt är många processer av intresse beroende av en kvantkemisk beskrivning, t.ex. kemiska reaktioner eller interaktionen mellan molekyler och ljus. Vi är intresserade av två specifika system: Molekyler på ytan av stora protein kopplade till Alzheimers sjukdom och molekylära katalysatorer på ytan av elektroder för bland annat framställning av vätgas. Storleken på systemen är långt bortom vad konventionell kvantkemisk programvara klarar av att beskriva. I samarbete mellan avdelningen för teoretisk kemi och biologi och superdatorcentret PDC på KTH har en ny kvantkemisk programvara utvecklats som är anpassad för moderna superdatorer. Detta möjliggör studier av åtminstone 10 gånger större system, vilket medför att vi för första gången kan angripa de ovan beskrivna processerna med full kvantkemisk beskrivning. Doktorandtjänsterna innefattar studier av systemen, testning av programvara på nationella och europeiska superdatorer, och enklare metodutveckling som krävs för att beskriva systemen i fråga. Inom båda projekten kommer samarbete med experimentella forskargrupper ske regelbundet.

Handledning: Mårten Ahlquist och Patrick Norman föreslås handleda doktoranderna. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Möjlighet att bedriva forskning kopplad mjukvaruutveckling till Europas största superdatorer.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Stark koppling till ledande experimentella grupper.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Examen inom kemi, materialvetenskap, fysik eller motsvarande ämnen.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • ha grundläggande kunskaper inom programmering, t.ex. m.h.a. python
 • inneha kunskaper inom relevanta tillämpningar

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2023-1438
Kontakt
 • Mårten Ahlquist, +4687909991
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-11-15

Tillbaka till lediga jobb