Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) bjuder in ansökningar om en heltidsanställning för doktorand i datavetenskap (med inriktning mot högpresterande datorer) på ScaLab, beläget på huvudcampus i Stockholm. ScaLab fokuserar på att designa och optimera algoritmer, systemprogramvara och arkitektur för att förbättra skalbarheten hos storskaliga parallella datorsystem för konvergerade HPC- och molnsystem. Doktoranderna kommer att arbeta i en diversifierad forskargrupp i nära samverkan med ledande forskargrupper i Europa och USA.

Vi bjuder in starkt motiverade kandidater med erfarenhet av Linux-kärnutveckling, arkitektursimulatorer, k8s eller storskaliga HPC-applikationer. Doktoranden kommer att arbeta med samdesign för konvergerade högpresterande datorer och molnberäkningssystem som riktar in sig på datorkontinuumet från edge, moln och HPC. Forskningen riktar sig till datorsystem som består av heterogena resurser, inklusive flerkärniga processorer, GPU:er och DPU-acceleratorer samt HBM- och NVM-minnen. Doktoranderna kommer att undersöka nya systemlösningar som ska integreras i Kubernetes plugins, MPI, runtimes och bibliotek för att förbättra skalbarheten och effektiviteten hos storskaliga parallella applikationer på sådana heterogena systemplattformar. Studenten förväntas publicera forskningsresultat med öppen tillgång till referentgranskade konferenser och tidskrifter. Doktoranden kommer också att kunna utveckla projektledningsförmåga för multinationsprojekt.

Forskarutbildningsämne: Datalogi

Handledning: Bit. Universitetslektor Ivy Peng

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten har/kommer ha avlagt en kandidatexamen i datavetenskap och ska vara bekant med C- och C++-programmering.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt, 
 • analysera och arbeta med komplexa frågor, 
 • uppvisa erfarenhet av parallell beräkning, såsom MPI, pthreads, OpenMP och GPU:er, och vara bekant med HPC- eller molnmiljöer, 
 • uppvisa erfarenhet av att utveckla programvara i Linux-kärnmoduler, Kubernetes, filsystem eller minneshantering och 
 • visa förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter  sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-2110
Kontakt
 • Assistant Professor Ivy Peng, bopeng@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-11-02

Tillbaka till lediga jobb