Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap 

Doktorandens forskning kommer att tillämpa digitala tvillingar, dvs. teknik för att imitera verkligheten, för att främja den så kallade 15-minutersstaden, ett stadsplaneringskoncept där alla viktiga samhällsresurser nås via en kort cykelresa. Olika scenarier relaterade till planer för hållbar rörlighet i städer, samt nya mobilitetsalternativ, t.ex., placeringen av mobilitetsnav, kommer att formuleras, simuleras inuti den digitala tvillingen, och utvärderas genom levande laboratoriedesign, så kallade Living Labs. Dessa kommer att möjliggöra en kontinuerlig återkopplingsslinga mellan medborgare och ramverket för digitala tvillingar, vilket främjar aktivt medborgarengagemang, som är en avgörande del av 15-minutersstaden.

Empiri kommer att dokumenteras i vetenskapliga publikationer och spridas med intressenter utanför akademin. Kandidaten kommer att arbeta i ett europeiskt flerpartsprojekt, och samarbeta med andra doktorander i forskargruppen och i projektet, samt med andra partners i Sverige och utomlands.

Handledning: Fariya Sharmeen föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständig driva sitt arbete framåt,

 • utföra kvantitativ beteendemodellering,

 • utveckla och tillämpa ramverk för att studera olika policyscenarier,

 • arbeta effektivt i ett tvärvetenskapligt internationellt team,

 • ha ett professionellt förhållningssätt,

 • analysera och hantera komplexa frågeställningar,

 • effektivt formulera forskningsfrågor och kreativt söka lösningar, och

 • skriva akademiska texter på engelska då det ingår i det dagliga arbetet

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen 

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde November 2023
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2023-2063
Kontakt
 • Fariya Sharmeen, Sharmeen@kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-10-15

Tillbaka till lediga jobb