Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Materialfysik

Dynamik i kvantmateria

Kvantmaterial har väckt många nya idéer baserade på okonventionella korrelaterade, sammanflätade, och topologiska ordningar. Korrelationer, sammanflätning och nya dynamiska ordningar bestämmer egenskaperna av kvantmaterial och visar sig naturligt i tidsdomänen. Vi letar efter en välkvalificerad doktorand som ska arbeta med dynamik i kvantmateria med inriktning på dynamiska supraledande tillstånd, udda-frekvenssupraledning, dynamisk multiferroisitet, och Dirac-material. Arbetet kommer ingå i det  ERC Synergy Project på Hidden, Entangled, and Resonating Orders (HERO).

Maskininlärning och datainformatik

Den senaste tidens tillväxt av beräkningskraft och hög efterfrågan på förutsägelse av materialegenskaper öppnar nya vägar för att söka, klassificera och förutsäga material med hjälp av materialinformatik. Detta tillvägagångssätt lägger den största ansträngningen på att utföra högkapacitetsberäkningar i kombination med datautvinning och verktyg för maskininlärning. Tillämpningar av detta datadrivna tillvägagångssätt är omfattande och täcker sökandet efter kvantmaterial med speciella elektriska, optiska och magnetiska egenskaper. Utmärkande kandidater förväntas överbrygga analytiska och ab initio beräkningar inom ramen för densitetsfunktionsteori inom området kvantmaterial, inklusive van der Waals- och Dirac-material, topologiska material, supraledning, fotovoltaics och multiferroics. Projektet är nära kopplat till utvecklingen av den öppet tillgängliga Organic Materials Database (OMDB) https://omdb.mathub.io på Nordita.

Arbetet kommer att utföras vid Nordita, ett nordiskt institut för teoretisk fysik, en gemensam forskningsinstitution för KTH-SU.

Handledning: Prof. M. Månsson och Prof. A. Balatsky föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning. 

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Läs mer.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2023-1289
Kontakt
 • Martin Månsson, condmat@kth.se
 • Alexander Balatsky, balatsky@kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-11-20

Tillbaka till lediga jobb