Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Bioteknologi

Målet för detta projekt är att designa, testa och bygga nya anaeroba reaktionsvägar för produkter med låg molekylvikt som hittills endast kan produceras aerobt. Mikrobiella, anaeroba reaktionsvägar till en önskad produkt är per definition det mest effektiva stökiometriska (bioteknologiska) alternativet, givet att det är termodynamiskt möjligt. Genom koncepttester av anaerob produktion i jäst blir det möjligt att utveckla generella strategier för design av reaktionsvägar, som sedan kan appliceras för ekonomiskt effektiv och hållbar produktion av kemikalier. Detta projekt kommer att applicera toppmodern molekylärbiologi, genomik och proteomik, enzymbegränsade genomskalemodeller, kombinerat med riktad evolution och kvantitativ fysiologi i bioreaktorer.
Doktoranden kommunicera forskningsframsteg inom teamet på KTH, samt genom muntliga presentationer, vetenskapliga publikationer och genom information till en generell publik. Förutom forskning kommer doktoranden bidra till (bi-)handledning av masterstudenter samt undervisa och handleda i labbkurser inom Odlingsteknologi och Bioprocessdesign. 


Handledning: Antonius (Ton) J.A. van Maris föreslås som huvudhandledare. Dr. Gustav Sjöberg föreslås som bihandledare. Samarbetspartners är också involverade i projektet. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Institutionen för Industriell Bioteknik på KTH förser med samhällsrelevanta bioteknologiska lösningar för hållbar produktion av mediciner, kemikalier, material och bränsle, samt bidrar till rent vatten och en ren miljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Funktionellt analysera central, och gärna anaerob, mikrobiell metabolism (gärna i Saccharomyces cerevisiae), gärna genom (enzymbegränsade) genomskalemodeller.
 • Genomföra, företrädesvis CRISPR-baserad, genmanipulering och/eller bioreaktorodlingar.
 • Kandidaten har personlig integritet, kommunicerar väl, fokuserar på mål och resultat, är tålmodig och ser helheten

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2023-1600
Kontakt
 • Antonius Van Maris, +4687909892
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-10-05

Tillbaka till lediga jobb