Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Kemivetenskap

Doktorandprojektet fokuserar på att studera katalytisk omvandling av pyrolysolja producerad via pyrolys av skogs- och jordbruksavfall. Forskningen är av betydelse för vidareutveckling och förbättring av pyrolysprocesser för en effektiv och hållbar omvandling av biogent avfall, vilket underlättar en övergång till ett hållbart energisystem. Du kommer att arbeta med forskare aktiva inom olika forskningsområden (energi- och kemiteknik), universitet/institut (nationella och internationella) och med företag som äger eller levererar utrustning och processteknik. Doktoranden ska (i) karakterisera olika katalysatormaterial före och efter användning i en katalytisk reaktor (ii) genomföra experimentella försök i en 5-kW fluidiserad bädduppställning (iii) analysera produktsammansättningar före och efter den katalytiska reaktorn. Exempel på analys- och karakteriseringsteknik är GC/MS, HPLC, FTIR, H-NMR, ICP-OES, SEM/EDX, BET, TGA/DSC, TPD/TPO/TPR, etc.

Doktoranden kommer att jobba inom ett forskningsprojekt finansierat av EU: Pyragraf – Decentraliserad pyrolytisk omvandling av jordbruks- och skogsavfall mot lokala cirkulära värdekedjor och hållbarhet. I din forskning kommer du bland annat att samarbeta med forskare vid KTH, Tekniska universitetet i Karlsruhe (KIT) i Tyskland, och teknikägaren Topsoe A/S i Danmark.

Handledning: Doktoranden föreslås handledas av Klas Engvall (professor, Institutionen för kemiteknik, KTH) tillsammans med Shareq Mohd Nazir (KTH), samt Efthymios Kantarelis (KTH) som biträdande handledare. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
 • Undervisning som en del av arbetsuppgifterna som doktorand.
 • Doktoranden kommer att presentera resultat på nationella och internationella konferenser/workshops. Doktoranden kommer även presentera resultat under projektmöten.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorandexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Oktober eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2023-1606
Kontakt
 • Klas Engvall, kengvall@kth.se
 • Shareq Mohd Nazir, smnazir@kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-09-28

Tillbaka till lediga jobb