Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Projekttitel: Källor till dynamisk solvind

Solen är den enda stjärnan där vi kan göra experimentella mätningar på plats i rymden runt stjärnan. Solen blåser kontinuerligt en het gas av elektriskt laddade partiklar ut i rymden, vilket vi kallar för solvind. Fysikaliska processer som skapar solvinden studeras mycket inom rymdforskningen. 2018 skickade NASA upp rymdsond Parker Solar Probe som enligt NASA är den första rymdsond som har "berört" solen. Parker Solar Probe flyger genom områden där solvinden får mycket av sin hastighet. Av speciellt intresse är området där solvinden går från att vara kopplad till solen på korta avstånd till att vara frikopplad från solen på större avstånd. Detta område kallas för ”kritisk Alfvén-yta” och studier av områden runt denna yta har för första gång blivit möjliga med Parker Solar Probe och är huvudfokus i projektet. Solvindens uppkomst är en mycket dynamisk process med många lokala strukturer som påminner om lokaliserade starka solvindsvirvlar eller solvindsbyar. Projektet fokuserar på att förstå vilken roll dessa lokala solvindsvirvlar och byar spelar i solvindens uppkomst och acceleration. Förbättrad förståelse av solvindens uppkomst kommer att även leda till större förståelse av stjärnvindar från andra stjärnor i universum.

Forskare och doktorander på Avdelningen för rymd- och plasmafysik, har en aktiv roll i ett stort antal internationella rymdprojekt, där vi byggt instrument, planerar operationer och analyserar mätdata. Avdelningen bedriver också forskning inom grundläggande plasmafysik, och frågeställningar relevanta för fusion och industriella plasmatillämpningar.

Forskarutbildningsämne: Elektro- och systemteknik

Handledning: Professor Andris Vaivads

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Möjlighet att jobba med spännande data från rymdsonder, i internationellt samarbete.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Specialisering inom rymdfysik eller plasmafysik är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-2187
Kontakt
 • Professor Andris Vaivads, vaivads@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-10-02

Tillbaka till lediga jobb