Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Detta doktorandprojekt syftar till att skapa modeller för att omvandla skriftspråk till teckenspråk genom 3D-teckenspråksavatarer. Forskningen kombinerar stora språkmodeller med djupa probabilistiska modeller för rörelsegenerering och 3D-animation. Detta ambitiösa projekt kommer bland annat ta avstamp i våra nyutvecklade och banbrytande tekniker för rörelsegenerering baserat diffusionsmodeller. Automatiska metoder för teckenspråk är viktiga för ökad inkludering och har hög samhällsrelevans, men problemet är underutforskat jämfört med text och talat språk.

Forskningen äger rum vid avdelningen för tal, musik och hörsel, i en tvärvetenskaplig grupp som fokuserar på att modellera och förstå mänsklig kommunikation, inklusive tal, språk och gester med hjälp av beräkningsmetoder och AI-baserade metoder. Detta är ett mycket aktivt och dynamiskt forskningsområde som spänner över maskininlärning, naturlig språkbehandling, signalbehandling, datorseende, datorgrafik och perceptuell psykologi. Du kommer att arbeta tillsammans med andra doktorander och forskare som arbetar på till exempel generering av tal och gester, dialogsystem och social robotik, och mer.

Tjänsten finansieras av WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program och innebär deltagande i WASP:s doktorsutbildning och doktorandaktiviteter

Forskarutbildningsämne: Tal- och musikkommunikation 

Handledning: Prof. Jonas Beskow (KTH), med Dr. Simon Alexanderson (KTH) och Prof. Johanna Mesch (SU) som biträdande handledare

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Forskning i en världsledande forskargrupp.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Praktisk erfarenhet av maskininlärning/djupinlärning är önskvärt. Erfarenhet inom talteknologi, NLP, avatarer, teckenspråk eller generativa modeller är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter  KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska innehålla:

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2024 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2023-2189
Kontakt
 • Professor Jonas Beskow, beskow@kth.se
 • Lisa Olsson HR Officer, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2023-09-07
Sista ansökningsdag 2023-10-02

Tillbaka till lediga jobb