Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Människa-datorinteraktion 

Forskningsmiljön Inkluderande Digitalt Lärande, finansierad av Vetenskapsrådet, söker en doktorand.

Det primära syftet med projekten inom denna forskningsmiljö är att undersöka effekterna av digitalisering inom utbildningsmiljöer och särskilt att undersöka dessa effekter på inlärning och inkludering i grupparbete för två specifika målgrupper: elever med koncentrationssvårigheter (till exempel på grund av ADHD) och elever med synnedsättning. Därutöver syftar forskningen till att undersöka om integrering av multisensoriska gränssnitt tillsammans med ett inkluderande pedagogiskt tillvägagångssätt kan öka dessa elevers förmåga att koncentrera sig och att uppnå de pedagogiska mål som beskrivs i skolans läroplan. Doktoranden förväntas delta i intervju- och observationsstudier i skolmiljö och i utveckling och utvärdering av multisensoriska applikationer för lärande med elever från de två målgrupperna.

I detta tvärvetenskapliga projekt medverkar forskare från olika områden, såsom människa-datorinteraktion, informatik, datavetenskap, digitalisering av den offentliga sektorn, designvetenskap, tillgänglighetsforskning och pedagogik. Kunskapen som forskningen genererar kommer att implementeras i utbildningssammanhang genom ett nära samarbete med lärarutbildningarna vid Södertörns högskola, KTH och Örebro universitet. Doktoranden kommer att arbeta på KTH i samarbete med Örebro universitet och Södertörns högskola.

Handledning: Prof. Eva-Lotta Sallnäs Pysander (KTH), bihandledare Ph.D. Jonas Moll (Örebro universitet), och bihandledare Ph.D. Pernilla Josefsson (Södertörns högskola).

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet Människa-datorinteraktion krävs att den sökande har godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i ämnet Människa-datorinteraktion eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap.

Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • visa god kommunikationsförmåga, att kunna tala och skriva svenska är ett krav och
 • att visa programmeringskunskaper.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper. Forskningserfarenhet såsom erfarenhet av att genomföra användarstudier och av akademiskt skrivande är meriterande. Dessutom är färdigheter i programmering av multisensoriska gränssnitt och i synnerhet haptiska system som bygger på kraftåterkoppling meriterande. Pedagogisk och didaktisk kunskap eller erfarenhet är meriterande liksom kunskap om, eller erfarenhet av funktionsnedsättning.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings, rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, men senast Oktober 2024
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2024-1137
Kontakt
 • Prof. Eva-Lotta Sallnäs Pysander, evalotta@kth.se
 • HR Viktor Söderlund, rekrytering@eecs.kth.se
Publicerat 2024-05-02
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb