Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik

Fotonräknande spektral datortomografi håller på att revolutionera medicinsk röntgenavbildning och vid KTH ligger vi vid framkanten av denna forskning. Se vår hemsida. Vi söker nu en doktorand som kommer att forska om databehandling och bildrekonstruktion för spektral datortomografi, med särskild inriktning mot avbildning av kontrastmedel. Vi kommer att använda fysikmodellering, maskininlärning och experiment för att ta fram nya och förbättrade metoder för att använda data från energikänsliga röntgendetektorer för att förbättra den diagnostiska kvalitén hos röntgenbilder, i nära samarbete med industrin och vården.

Handledning: Biträdande lektor Mats Persson och professor Mats Danielsson föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet Fysik krävs att den sökande har godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i ämnet Fysik eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Ytterligare meriterande kunskaper, färdigheter och egenskaper inkluderar:

 • Goda akademiska meriter i fysik och matematik
 • Erfarenhet av djupinlärning
 • Erfarenhet av forskning inom bildrekonstruktion och/eller bildkvalitetsutvärdering inom medicinsk avbildning
 • Goda färdigheter inom numerisk programmering
 • God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter .

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras 
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2024-0850
Kontakt
 • Biträdande lektor Mats Persson, mats.persson@mi.physics.kth.se
 • Professor Mattias Blennow, programansvarig fysik, emb@kth.se
 • Professor Pär Olsson, prefekt Fysik, polsson@kth.se
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb