Skolan för teknikvetenskap vid KTH

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Biologisk fysik

Vi söker en doktorand för ett tvärvetenskapligt och samarbetsprojekt vid avdelningen för Biofysik, Institutionen för Tillämpad Fysik. Projektets mål är att använda avancerade mikrochip-baserade cellodlingsmetoder för att utveckla 3-dimensionella in vitro-modeller av solida tumörer (tumörsfäroider) för att studera hur tumörens mikromiljö påverkar läkemedels- och immunterapi, samt immunförsvarsresponser. För utvärdering kommer du att använda mikroskopi av levande celler, avancerade tekniker för provberedning i kombination med 3D-upplöst mikroskopi, följt av bildanalys.

Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö för experimentell och beräkningsbaserad biofysikforskning vid SciLifeLab, Solna. De delade resurserna, inklusive toppmoderna cellbiologilaboratorier, avancerade mikroskopifaciliteter och en robust beräkningsinfrastruktur, bildar ett exceptionellt ekosystem som inte bara stödjer banbrytande livsvetenskaplig forskning utan även underlättar intellektuellt utbyte drivet av omfattande nationella och internationella samarbeten.

Handledning: Björn Önfelt och Martin Wiklund föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning

Vi erbjuder

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Den sökande ska företrädelsevis ha en Masterexamen eller Civilingenjörsexamen inom fysik, biofysik, bioteknik, medicinsk teknik eller liknande.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.
 • Visa färdigheter och erfarenhet från relevanta metoder och tekniker, t.ex. cellodling, isolering av celler från blod och vävnad, mikroskopi och bildanalys

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Kontaktuppgifter till doktorandsektionen

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2024-0845
Kontakt
 • Björn Önfelt, onfelt@kth.se
 • Martin Wiklund, martin.wiklund@biox.kth.se
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-06-26

Tillbaka till lediga jobb