Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH

Forskargruppen UrbanT är ett tvärvetenskapligt team av forskare vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad som främjar omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.

Viable Cities är det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Detta är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Vi verkar för att snabba på omställningen till klimatneutrala städer med digitalisering och medborgarengagemang som möjliggörare. KTH är värdorganisation för programmet

Arbetsuppgifter

Som postdoktor kommer du att arbeta med forskning om flernivåstyrning och klimatpolicyutveckling för att accelerera omställningen till klimatneutrala städer i Sverige och Europa. Arbetet kommer att utgöra en del av forskningsprojektet NetZeroCities, som bland annat går ut på att utveckla, implementera och följa upp effekterna av klimatkontraktet – ett nytt verktyg och en process för flernivåstyrning för klimatneutrala städer. Dessutom kommer du att medverka i utforskande arbete för smart policyutveckling på europeisk nivå och i Sverige. Forskningen inom projektet kommer att innefatta genomförande av intervjuer, insamling av dokument och texter samt kvalitativ och kvantitativ analys av dessa källor. Arbetet kommer att kräva nära samarbete med projektets samarbetspartners och kommuner, och det förväntas leda till publicering av artiklar i internationella tidskrifter.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom policyutveckling, energipolicy för hållbar utveckling, klimatgovernance eller andra relevanta områden för uppdraget. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
 • Erfarenhet av forskning i kontext av strategiskt arbete med klimat- och energipolicyfrågor.
 • Förståelse för det sociotekniska perspektivet på urbana system samt kunskap om analyser av klimatfärdplaner och policyanalyser.
 • Kunskaper i skriftlig och muntlig engelska eftersom det är väsentligt för det dagliga arbetet.

Meriterande

 • Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom studier av hållbarhetsomställning, teknik-, innovations- och vetenskapsstudier, eller relaterade ämnen.
 • Dokumenterad erfarenhet av samarbete med kommuner eller andra icke-akademiska aktörer inom klimatomställningen.     
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
 • Pedagogisk förmåga

Som person är du engagerad och motiverad mot att få samhällets påverkan och genomföra forskning av hög kvalitet. Du är självständig med förmåga att prioritera, organisera och planera uppgifter baserat på förändrade omständigheter. Du trivs att samarbeta och upprätthålla goda relationer med både interna och externa aktörer.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Kontaktuppgifter till fackliga representanter.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare, dock längst tre år

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.

Anställningen kan komma att omfatta säkerhetskänslig verksamhet. För att bli behörig behöver du därför klara en eventuell säkerhetsprövning.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2024-1337
Kontakt
 • Olga Kordas, olga.kordas@abe.kth.se
Publicerat 2024-06-11
Sista ansökningsdag 2024-06-20

Tillbaka till lediga jobb