KTH Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fysik - inriktning optik och fotonik

Projektet gäller tillämpad forskning inom området integrerade icke-linjär fotonik i det Europeiska konsortiet MICROCOMB, som syftar till demonstration av frekvenskammargeneratorer baserade på kvadratiska ickelinjäriteter. Frekvenskammarforskning är ett Nobel-prisvinnande område och frekvenskammargeneratorer i kompakta integrerade mikroresonatorer (microcombs) utvecklas nu snabbt till en framgångsrik teknik med multidisciplinära tillämpningar, som omfattar metrologi, ultrasnabb signalbehandling, astronomi, spektroskopi, kvantoptik och soliton fysik.

Målet med detta projekt är att undersöka, genom teori och experiment, olika möjligheter att ta fram en ny klass av microcombs med kvadratiska optiska icke-linjäriteter. Projektet ska byggas på den fotoniska plattformen som utvecklats vid KTH för optiska vågledare i litium niobat på isolator (LNOI) och ska undersöka därmed nya icke-linjära effekter och komponenter för att demonstrera microcombs på chip baserade på icke-linjäriteter i kaskadregimen.

Genom projektet kommer du att bli expert på LNOI nanofotonik, microcombs och icke-linjär optik och få högkvalitativ utbildning inom ett brett spektrum av experimentella tekniker för fotonisk enhetskaraktärisering, tillverkning och modellering. Du ska utveckla ytterligare kompetens inom forskningssamarbete, mobilitet och innovation och delta i ett rikt program för transnationella vetenskapliga utbyten och evenemang inom MICROCOMB-nätverket, som involverar ledande industri och akademiska partners i hela Europa.

https://www.aphys.kth.se/groups/qbp/research-groups/nonlinear-quantum-ph/open-positions-1.829821

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
 • En tvärvetenskaplig, dynamisk och kreativ forskningsmiljö.
 • Avancerade labbar och träning i tillverkning, design och karaktärisering av nanofotoniska komponenter.
 • Ett spännande forskningsprogram som omfattar internationella skolor, workshops och utbyte med akademiska och industriella partner.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ytterligare krav, i enighet med EU:s MCS-ITN programmet, är att den sökande:

 • inte har bott eller haft sin huvudverksamhet i Sverige i mer än 12 månader inom de senaste tre åren
 • är inom de första fyra åren av sin forskningskarriär och inte har beviljats doktorsexamen.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

och:

 • bakgrunden och akademiska meriter inom tillämpad fysik eller ingenjörsvetenskap, med särskild relevans för nanoteknik, integrerad optik och icke-linjär optik
 • förmågan att kommunicera på engelska
 • problemlösningsförmåga, kreativitet och motivation för doktorandstudier

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2018-1784
Kontakt
 • Professor Katia Gallo, e-post: gallo@kth.se, tel: 0765173315
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-03-03

Takaisin avoimiin työpaikkoihin