Kungliga Tekniska högskolan,

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Vid Avdelningen för Filosofi bedrivs forskning inom moralfilosofi, vetenskapsteori, riskfilosofi, logik, språkfilosofi och beslutsteori. En del av forskningen är teoretisk men en stor del av forskningen har en klar anknytning till för samhället relevanta filosofiska frågor. Avdelningen ger bland annat kurser i etik för ingenjörer, riskfilosofi, beslutsteori och matematikens filosofi.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där filosofer arbetar tillsammans med klimatforskare. Syftet med projektet är att undersöka hur forskningen med klimatmodeller påverkas av värden, och hur dessa värden i sin tur kan påverka beslutsfattande som använder sig av resultaten från klimatmodellerna.

Många vetenskapsfilosofer hävdar att val inom forskning, till exempel val och avväganden av metoder, modeller och parametrar, påverkas av värden, inklusive sociala och etiska värden. Val och värden är särskilt avgörande för hur man behandlar osäkerhet, inte bara inom forskningsprocessen, utan även i kommunikationen av resultaten av forskningen. Att förstå vilken roll värden spelar i klimatprojektioner är särskilt viktigt, eftersom många beslut i samhället beror på dessa. Hur påverkar värden klimatmodeller och i slutändan klimatprojektioner? Och vilka värden bör påverka forskare som experter och rådgivare?

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet (MISU), Oslo Universitet (UiO) och Norges Meteorologisk institutt (MetNo). I projektet kommer också ytterligare en postdoktor med naturvetenskaplig inriktning anställas, som kommer att vara placerad vid MISU. Den som får tjänsten förväntas vara drivande för att upprätthålla samarbetet. Det är alltså inte bara ett rent teoretiskt arbete, utan syftet är att använda en detaljerad fallstudie för att utveckla en bättre förståelse över hur val, värderingar och osäkerhet interagerar i processen från vetenskap till beslutsfattande.

Kvalifikationer

Doktorsexamen är ett krav, liksom god engelska. Sökande ska ha stark bakgrund i vetenskapsfilosofi, helst värden i vetenskap, och ha visat prov på förmåga att publicera i internationella tidskrifter med peer-review-system, och vara starkt motiverad. Särskilt meriterande är dokumenterad kunskap och tidigare forskning om värden i vetenskaplig forskning. Kunskap om klimatforskning och klimatmodeller är också särskilt meriterande. Eftersom projektet drivs i samarbete med forskare från andra discipliner är det viktigt med god kommunikationsförmåga. Dokumenterad erfarenhet av arbete med forskare inom naturvetenskap är därför också särskilt meriterande. 

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer A-2019-0240
Kontakt
  • Sanna Dafteke, HR-handläggare, sanna.dafteke@abe.kth.se
Publicerat 2019-02-04
Sista ansökningsdag 2019-03-11

Takaisin avoimiin työpaikkoihin