Kungliga Tekniska högskolan

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Ämnesområde

Geodesi

Ämnesbeskrivning

Geodesi är vetenskapen om jordens uppmätning, vilket inkluderar bestämning av jordens storlek, form och tyngdkraftsfält. Ämnet innefattar såväl de teoretiska som de tillämpade delarna av ämnet. Prioriterade delområden utgör tillämpad geodesi med inriktning mot samhällsmätning – inklusive förrättningsmätning och mätning för kartproduktion – samt regional geoidbestämning och bearbetning/analys av rymdgeodetiska observationer från olika satellitsystem, för t.ex. klimatrelaterad forskning.

Arbetsuppgifter

Anställningen innehåller följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Egen forskning inom ämnesområdet
 • Akademiskt ledarskap och internationella kontakter
 • Handledning av doktorander och examensarbeten
 • Undervisning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå
 • Dessutom förekommer fakultetsuppdrag inom ramen för KTH:s verksamhet

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som professor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.1. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

 Det är av högsta betydelse att den sökande har

 • vetenskaplig skicklighet inom geodesi
 • förmåga att attrahera extern forskningsfinansiering
 • skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

 • pedagogisk skicklighet inom geodesi
 • samarbetsförmåga

Det är även av betydelse att den sökande har

 • administrativ skicklighet
 • förmåga att interagera med det omgivande samhället och kommunicera ämnets betydelse i ett bredare perspektiv

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Vakituinen
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer VL-2019-0033
Kontakt
 • Milan Horemuz, 08-7907335
 • Inga-Lill Söderberg, 08-7907406
Publicerat 2019-05-15
Sista ansökningsdag 2019-09-12

Takaisin avoimiin työpaikkoihin