Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Hållfasthetslära

Inom hållfasthetslära bedrivs grundläggande forskning inom generiska områden och denna kunskapsbas utnyttjas sedan i tillämpad forskning för att utveckla metoder för tillförlitlig design av strukturer, material och processer. Den tillämpade forskningen är inriktad mot olika aspekter av biomekanik, kompositmekanik, kontaktmekanik, brottmekanik, utmattning och tillförlitlighet, materialmekanik och pappersmekanik.

Vi söker nu en doktorand till projektet ”Biokompositer från cellulosa". Inom projektet ska studeras hur de mekaniska egenskaperna hos fiber-fiber fogar påverkar materialets brott- och mekaniska egenskaper i träfiberbiokompositer med hög volymsandel fibrer. Detta ska göras genom att experimentellt och numeriskt studera hur olika typer av fibermodifieringar påverkar såväl fogen som kompositen. Detta inkluderar metoder för provning av enskilda fogar, modellering av fogarnas deformations- och skademekanismer samt flerskalig analys av biokompositer genom användning av finita element-metoden och avancerade experimentella metoder baserade på bestämning av två- och tredimensionalla töjningsfält.

Miljövänliga material och produkter är viktiga ingredienser när vi arbetar för en hållbar utveckling. Projektet Bio-kompositer från cellulosa är ett mångvetenskapligt projekt som utforskar nya möjligheter för nano-strukturerade cellulosamaterial. Deltagande universitet är KTH, Stockholm, Chalmers, Göteborg och LTU i Luleå. Anslaget kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och det finns dessutom 3 projekt för industridoktorander som finansieras av Stora Enso AB. Målet är nya materialkoncept och ny kunskap för material med bättre egenskaper, nya funktioner och förbättrade prestanda för hållbar utveckling. Projektet leds av Prof Lars Berglund, Wallenberg Wood Science Center, Institutionen för fiber- och polymerteknologi, KTH; blund@kth.se.

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
 • En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
 • Livslångt nätverk i form av KTH:s Alumniverksamhet.
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner.
 • Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, inom farkostteknik, teknisk fysik, maskinteknik, design och produktframtagning, materialdesign, eller liknande
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt,
 • analysera och arbeta med komplexa frågor,
 • kommunicera på engelska,
 • använda moderna beräkningsmetoder, t ex FEM, och programmera
 • angripa interdisiciplinära problemställningar
 • verka som övningsassistent vid undervisning i sal och vid laborationer samt att presentera forskningsresultat i olika sammanhang

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer S-2019-0624
Kontakt
 • Professor Sören Östlund, soren@kth.se 08 790 75 42
Publicerat 2019-04-11
Sista ansökningsdag 2019-05-03

Takaisin avoimiin työpaikkoihin