Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Wallenberg AI, Autonomous Systems Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp avsensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system.

WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri.

Läs mer: https://wasp-sweden.org/ 

Ämnesområde

Intelligenta system med inriktning mot samverkande autonoma system.

Ämnesbeskrivning

Samverkande autonoma system är ett delområde av intelligenta system som behandlar distribuerade dynamiska system som kan interagera med omgivningen, fatta egna beslut och förbättra sig över tiden.

Arbetsuppgifter

Den sökande förväntas kunna bedriva undervisning inom ämnen vid institutionen för intelligenta system. Arbetet består i att utveckla KTHs forskning och undervisning inom ämnesområdet. I arbetet ingår att handleda doktorander och postdoktorer, samt att etablera forskningssamarbeten både inom och utanför KTH. Vidare ska personen samverka med industri och samhälle. Kandidaten förväntas bidra till verksamheten inom WASP-programmet och dess nationella aktiviteter.

Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.3. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande

  • har vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Vetenskaplig skicklighet visas genom en tydlig och nydanade forskningsvision samt genom vetenskapliga resultat och publikationer i konferenser och tidskrifter av högsta kvalitet.
  • tillför ny forskningskompetens inom samverkande autonoma system.
  • har internationell erfarenhet, till exempel visad genom postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

  • visat intresse för, och insikter inom pedagogisk utveckling och undervisning inom ämnesområdet.
  • god förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning.

Det är även av betydelse att den sökande har

  • god potential att utveckla sin forskning och etablera en oberoende forskningsverksamhet. inkluderande förmåga att söka och erhålla extern forskningsfinansiering.
  • intresse för och insikter rörande ledarskap i akademin, samverkan med det omgivande samhället, samt medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
  • förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete av betydelse för ett hållbart samhälle.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran till lektor

Vid prövning av ansökan om befordran till lektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter och konferensvolymer samt sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Av högsta betydelse är den sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Av högsta betydelse är även att den sökande har visat skicklighet i undervisning samt handledning. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt KTH:s cv-mall för anställning av lärare. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.

Övrigt

Tidsbegränsat till: Anställningen är tillsvidare, dock längst sex år, och kan förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst åtta år. Anställningen ingår i Tenure Track-systemet vid KTH och den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för befordran till lektor.

För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer J-2019-3194
Kontakt
  • Bo Wahlberg, professor, bo@kth.se, +46 8 790 72 42
  • Hedvig Kjellström, prefekt, hedvig@kth.se, +46 8 790 69 06
  • Mikael Visén, HR-handläggare, tenuretrack@eecs.kth.se
Publicerat 2020-02-03
Sista ansökningsdag 2020-04-14

Takaisin avoimiin työpaikkoihin