Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Fiber och Polymervetenskap men focus på Förnyelsebara Material

Ökade utsläpp av växthusgaser, minskande resurser och plastavfall i haven betonar vikten av hållbar materialdesign för mänsklighetens framtid. Mot detta ändamål måste vi göra mer med mindre och utnyttja och förfina våra naturliga och förnybara resurser. Sverige täcks av ungefär 70% skog, med en nettotillväxt av träd varje år. Nya innovativa sätt som utnyttjar dessa resurser och samtidigt minskar vårt oljeberoende är eftertraktat.

Fokus i detta projekt är att skapa högpresterande material från skogsresurser med designad nedbrytningsprofil. Hållbara material tillverkade av endast förnybara resurser har potential att bli nästa generation plast. För att göra denna övergång möjlig måste vi dock ta hänsyn till hela livscykelperspektivet. Hur produceras det, vilka egenskaper har det, kan det återvinnas, kommer det att brytas ned, och om, till vad och hur lång tid tar det. Viktigt i detta sammanhang är att hållbara modifierings- och produktionsmetoder, baserade på endast förnybara resurser, inte nödvändigtvis betyder att materialet är bra för miljön. Detta projekt startar från cellulosafibrerna och tar ett helhetsgrepp för att skapa helt hållbara material genom att utveckla nya hållbara kemiska modifieringsmetoder, både mot termoplastiska polymerer och termoplastiska fibrer, utvärdering av materialegenskaper, återvinning och nedbrytningsbeteende, och kombinera detta med prediktiva modeller från experimentella resultat och molekylära simuleringar. Genom detta skapar vi verktyg för att designa, tillverka, bryta ned och återanvända nästa generation plast av bara tillgängliga och förnybara resurser.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av Dr. Peter Olsén,  Ass. Prof. Karin Odelius, Prof. Minna Hakkarainen and Dr. Jakob Wohlert

Målexamen: Doktorexamen

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

 • avlagt en examen på avancerad nivå. Företrädesvis bör personen ha en masterexamen i antingen polymervetenskap, organisk kemi, träkemi eller motsvarande.
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • självständigt driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra,
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-0214
Kontakt
 • Edith Tönseth Malm, HR administratör, edithmt@kth., +46 8 7906073
 • Peter Olsén, Forskare, polsen@kth.se, +46 8 790 86 80
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-03-03

Takaisin avoimiin työpaikkoihin