KTH, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Biokompositer, avancerad nivå

Energiutvinning och energilagring med hjälp av miljövänliga material är en strategiskt viktig fråga. Biokompositer har stor potential eftersom strukturen kan skräddarsys och kombinera flera funktioner. För trä kan man utnyttja den hierarkiska strukturen över flera längdskalor. Energieffektiviteten hos träbaserade material är dock fortfarande låg. Bioinspirerade angreppssätt är därför av stort intresse. En väg är mineralisering genom utfällning av t ex nanopartiklar från saltlösningar, med trä som templat. Syftet med det aktuella projektet är att bättre förstå trästrukturen och skapa nanoteknik för träbaserade material för effektiv energiomvandling.

Projektet kommer att genomföras på Wallenberg Wood Science Center. Arbetet kommer att ha ett experimentellt fokus och kan inkludera, men är inte begränsat till trämodifiering, mikroskopiteknik, röntgenspridning och karakterisering av fysikaliska egenskaper.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av biträdande prof. Yuanyuan Li och prof. Lars Berglund.
Målexamen: Doktorsexamen

Vi erbjuder

 • Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över Läs mer
 • En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
 • Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
 • Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.

Behörighet för antagning och urval

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

Krav

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, läs mer här.
 • Grundläggande kunskaper om organisk och oorganisk kemi är nödvändiga.

Meriterande

 • Kunskap relaterad till polymer- och trävetenskap, materialvetenskap och materialkemi är meriterande.
 • Förutom de traditionella akademiska meriterna är ett relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper fördelaktiga kvalifikationer.
 • Projektet är mångvetenskapligt och bred teknisk bakgrund är en fördel.

Personliga egenskaper
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

 • arbeta självständigt och driva sitt arbete framåt,
 • kunna samarbeta med andra och god kommunikationsförmåga krävs.
 • Kandidaten bör vara mycket motiverad för forskning och ha välutvecklade analytiska och problemlösande färdigheter samt intresse och nyfikenhet för trä- och materialvetenskap.
 • Ha ett professionellt förhållningssätt.

Efter behörighetskraven kommer också stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på sektionens webbsida.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

 • CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
 • Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer C-2021-0250
Kontakt
 • Edith Tönseth Malm, HR-administratör, edithmt@kth.se, +46 8 790 60 73
 • Lars Berglund, professor, +46 8 790 81 18, blund@kth.se
 • Yuanyuan Li, biträdande lektor, +46 72 841 06 15, yua@kth.se
Publicerat 2021-02-11
Sista ansökningsdag 2021-03-15

Takaisin avoimiin työpaikkoihin